Зміст номерів

На даний момент 37 гостей на сайті
Ulti Clocks content


 

Статті які не відповідають вимогам не можуть бути надруковані

 УДК …

 

Автор 1:   Прізвище І.Б.1 науковий ступінь,   Автор 2:   Прізвище І.Б.2 науковий ступінь
(
наприклад     Іванов М.В.1 д.т.н., проф., Петров О.Л.к.т.н., доц.)
1-Установа (Заклад), Місто, Країна 
2-Установа (Заклад), Місто, Країна
(наприклад   1- НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна)

 

 
НАЗВА СТАТТІ 
Прізвище Імя англійською мовою
 НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 

Анотація мовою на якій написана стаття (об'єм не менше 700 знаків (не менше 10 рядків)). Анотація повинна містити такі структурні елементи (із заголовками): проблематика; мета дослідження; методика реалізації; результати дослідження; висновки

Ключові слова

 


Набір рукопису - в редакторі  " Microsoft WORD ".
Аркуш білий формату А4 з полями: верхнє-2,5, нижнє-2,5, ліве-2,0, праве-2,0 см.
Шрифт "Times New Roman Cyr".
 

УДК – (напівжирний), розмір кегля – 9pt, міжрядковий інтервал –"Одинарный/одинарний", вирівнювання по лівому краю, відступ знизу один рядок (9pt).
Прізвище  авторів, науковий ступінь – вирівнювання по лівому краю, шрифт - напів­жирний (9pt).

Назва установи (закладу) - вирівнювання по лівому краю(9pt), пропуск одного рядка (16pt).

Назва статті – великими літерами (16 pt), шрифт - напівжирний, вирівнювання по центру, переноси слів в назві не допускаються.

Пропуск одного рядка (16pt)

Прізвище  та імя англійською  мовою (9pt)

Пропуск одного рядка (12pt).

Назва статті  англійською мовою – великими літерами (12 pt), шрифт - напівжирний, вирівнювання по центру, переноси слів в назві не допускаються.

Пропуск одного рядка (12pt).


Резюме (анотація) – відокремлюється від назви одним рядком, шрифт (курсив), розмір кегля – 9pt з абзацним відсту­пом – 0,9см. Вирівнювання по ширині. Між резюме пропуск одного рядка. (9 pt).
Ключові слова  (Вкажіть ключові слова, відокремлюючи їх одне від одного крапкою з комою (слово1; слово2; слово3).

  

Основний текст: шрифт "Times New Roman" (розмір кегля – 10pt), міжряд­ковий інтервал –"Одинарный/одинарний", з абзацним відступом – 0,9см. Вирівнювання по ширині. Автоматичні переноси та нумерацію сторінок не застосовувати. Стиль для всіх абзаців –"Обычный/звичайний".

Формули набираються в редакторі формул "Microsoft Equation 3" або "Mathtype". При наборі необхідно зробити такі установки:

 


 

Приклад:

                                                                                                     (1)

                                                                                       (2)
 

Ширина формули  не повинна виходити за межі тексту. Дужки:  (), [], {}, | | – набирати, використовуючи клавіши клавіатури, за виключенням дужок в многорівневих частинах формул, де використовувати "шаблони дужок" на панелі інструментів редактора формул.
 Розміщення формули – по центру, нумерації – по правому краю.  

 

Зображення мають бути виконані за допомогою графічного редактора. Кожне зображення повинно мати підпис окремий від рисунка, розміщення по тексту,  по центру, розмір кегля – 9pt, шрифт bold (напівжирний),  інтервал –"Одинарный/одинарний". Цифрові позначки на зображенні повинні бути пропорційні розміру рисунка. Рисунки, які мають позиції а, б, …, повинні бути однакової висоти і скомпоновані по горизонталі. Кожен рисунок подається в окремому файлі, як оригінал, з розширенням jpg, cdr та інш. (не в " Microsoft WORD "). 
Категорично не рекомендується вставляти ілюстрації в документ за допомогою буфера обміну (clipboard). Розміри і кут повороту растрових зображень необхідно корегувати в графічному редакторі (наприклад - Adobe Photoshop), а не в видавничій програмі. Зображення повинні мати масштаб 100% і кут повороту 0 градусів. Мінімальна товщина ліній 0.25 pt. Роздільна здатність для кольорових і півтонових зображень - 300 dpi. Роздільна здатність для монохромних зображень - 1200 dpi.

 

Приклад:

 

 

            а                                                  б

                                              Рис. 1. Назва зображення

 

Таблиця не повинна виходити за межі тексту. Інтервал в таблиці –"Одинарный/одинарний". Кожна таблиця повина мати заголовок, шрифт bold (напівжирний). Номер таблиці по правому краю, заголовок – по центру. 

Приклад:

 

 

Одиничні рисунки та таблиці не нумеруються.

 

Пропуск 2 рядки (10pt)


 Анотація українською чи російською мовою. Анотація  (об'єм не менше 700-1000 знаків (не менше 10 рядків)). Анотація повинна містити такі структурні елементи (із заголовками): проблематика; мета дослідження; методика реалізації; результати дослідження; висновки (9 pt).

Ключові слова:   


Анотація англійською мовою (Abstract)

 Вимоги до написання анотації англійською мовою.

 

Література подається двома списками. Перший оформлюється згідно з ГОСТ 7.1-84, другий – згідно з IEEE Citation Reference.

У другому списку назви статей, книг, журналів перекладаються англійською мовою (якщо оригінал в кириличному написанні); прізвища авторів та назви видавництв подаються в транслітерації. При посиланні на україно- та російськомовні джерела в кінці в дужках англійською вказується мова оригіналу.