Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 78 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Н.Г. Чаусов, А.П. Пилипенко, М.Н. Бондар, Е.М. Порохнюк Влияние концентратора напряжений на кинетику разрушения листовой нержавеющей стали с учетом импульсных подгрузок

Н.Г. Чаусов, А.П. Пилипенко, М.Н. Бондар, Е.М. Порохнюк Влияние концентратора напряжений на кинетику разрушения листовой нержавеющей стали с учетом импульсных подгрузок

Hits:
2811

Answer

УДК 539.3:4


Н.Г. Чаусов д-р техн.наук, А.П. Пилипенко канд.техн.наук, М.Н. Бондар канд.пед.наук,
Е.М. Порохнюк
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г.Киев, Украина


ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ
НА КИНЕТИКУ РАЗРУШЕНИЯ ЛИСТОВОЙ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С УЧЕТОМ
ИМПУЛЬСНЫХ ПОДГРУЗОК


Резюме. Встановлені відмінності кінетики руйнування листової нержавіючої сталі з центральним коловим
отвором за статичного розтягу та за складного режиму навантаження – статичний розтяг з накладанням
імпульсних підвантажень різної інтенсивності. У якості базового методу дослідження кінетики руйнування сталі
використовували метод повних діаграм деформування.


The summary. The differences of fracture kinetics of a sheet stainless steel with a central circumferential hole under
static tensile and under complex mode of loading - static tensile with imposition pulse loading of different intensity are
detected. As a basic method of research of a fracture kinetics of steel have used a method of complete stress-strain softening
diagrams.

Переглянуто всю статтю у формі pdf 

images/stories/pdf/58/48.pdf 

Категорія