Зміст номерів

На даний момент 31 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Л.В. Шмелева, А.Д. Супрун, С.Н. Ежов Теоретическое исследование процессов разрушения поверхности под действием давления лазерного излучения

Л.В. Шмелева, А.Д. Супрун, С.Н. Ежов Теоретическое исследование процессов разрушения поверхности под действием давления лазерного излучения

Hits:
3414

Answer

УДК 532.501.32


Л.В. Шмелева, к.ф-м.н., А.Д. Супрун к.ф-м.н., С.Н. Ежов д.ф-м.н.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, физический факультет


ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДАВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ


У роботі розглянута задача руйнуючого впливу випромінювання на поверхню твердої речовини. Сформульовані граничні умови для цієї задачі. Ці умови разом із системою рівнянь механіки суцільного середовища дозволяють описувати процеси, що відбуваються на поверхні під час дії лазерного випромінювання (розігрів, загартування поверхні тиском, тощо). Були вивчені
особливості динаміки поверхневого руйнування матеріалу й особливості просторово-часової динаміки газової фази. Ця фаза виникає в результаті локальних фазових змін при швидкому нагріванні поверхні матеріалу лазерним імпульсом, і це приводить до формування (вигоряння) корозійного кратеру. Отримано диференціальне рівняння, що описує динаміку горіння плазмового факелу.
Проаналізована його "поведінка" для різних рівнів взаємодії випромінювання з газом в одновимірному просторі.


In paper the problem of the irradiation destruction influence on a solid surface is considered. The boundary conditions for this problem are formulated. These boundary conditions with a system of the continuum mechanics is describing to the processes (warming and the surface hardening by pressure) which is to result from the laser irradiation. The specificity of dynamics of the surface deterioration of
the material and the specificity of time-space dynamics of a gas phase have been studied. This phase results from local phase modifications at rapid heating up of the material surface by laser pulse, and it result in formation (to a burning) of the corrosion crater. The differential equation which features dynamics of burning of the plasma plum is gained. Its "behaviour" for different levels of the irradiation interaction
with gas in the one-dimensional space is analysed


.pdf

Категорія

Tags for this item