Зміст номерів

На даний момент 118 гостей на сайті
Ulti Clocks content


В.А. Назаренко Оптимизированная технология изготовления беспористой титановой ленты из порошка титана с использованием результатов оценки качества межчастичных контактов

В.А. Назаренко Оптимизированная технология изготовления беспористой титановой ленты из порошка титана с использованием результатов оценки качества межчастичных контактов

Hits:
4773

Answer

УДК:621.762.5.001


В.А. Назаренко, науч. сотр.
Інститут проблем материаловеденияи им. И.Н. Францевича НАН Украины, г. Киев


ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕСПОРИСТОЙ ТИТАНОВОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ПОРОШКА ТИТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕЖЧАСТИЧНЫХ КОНТАКТОВ


Висвітлюється технологія отримання стрічки методом прокатки титанового порошку, проаналізовано вплив відпалу порошку на поруватість вихідного зразка прокату, визначена оптимальна температура спікання зразка та температура відпалу після проміжних підкатів, показано що при оптимальних умовах деформування, отримана стрічка має механічні властивості, які не поступаються властивостям стрічок отриманих за традиційною технологією.


The method of rolling of titanic powder is analyse influence of annealing of powder  on поруватість of initial billet, the optimum temperature of sintering of billet and temperature of annealing is certain after intermediate pattern, it is rotined that at the optimum terms of deformation, the got ribbon is mechanical characteristics which to not worse properties of ribbons got on traditional technology.


.pdf

Категорія

Tags for this item