Зміст номерів

На даний момент 45 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Л.Л. Роганов, М.Л. Роганов, А.С. Рудченко Совершенствование приводных цилиндров и сиcтемы управления паровоздушных молотов

Л.Л. Роганов, М.Л. Роганов, А.С. Рудченко Совершенствование приводных цилиндров и сиcтемы управления паровоздушных молотов

Hits:
3474

Answer

УДК 621.974.4


Л.Л. Роганов д.т.н., М.Л. Роганов к.т.н., А.С.Рудченко
Донбасская государственная машиностроительная академия


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦИЛИНДРОВ И СИCТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРОВОЗДУШНЫХ МОЛОТОВ


Розглянуті перспективні напрямки удосконалення шаботних пароповітряних молотів. Показано, що в деяких процесах обробки тиском їм немає альтернативи. Приведені та обгрунтовані напрямки розвитку окремих, найбільш важливих вузлів та механізмів молотів, їх порівняння з кривошипними гарячештамповочними пресами. Найбільш важливими напрямками є віброізоляція, стійкість штоків, зниження витоків у системі керування молоту. Представлено один з більш перспективних способів зниження витоків у системі керування молоту.


The perspective directions of improvement of the anvil block air hammers are considered. In some processes of treatment by pressure haven’t their alternative is showed. The directions of development of the separate most important units and mechanisms of the hammers and their comparison to the crank hotstamping presses are contained and founded. The most important directions are the isolation of vibration, the resistance of rods, the reduction of leakages in the system of control by a hammer. The one of the more perspective way the reduction of leakages in the system of control by a hammer is presented.


.pdf

Категорія

Tags for this item