Зміст номерів

На даний момент 135 гостей на сайті
Ulti Clocks content


В.В. Кухарь Формоизменение при профилировании продольным изгибом заготовок с различной формой поперечного сечения

В.В. Кухарь Формоизменение при профилировании продольным изгибом заготовок с различной формой поперечного сечения

Hits:
3826

Answer

УДК 621.73.046


В.В. Кухарь к.т.н., доцент
Приазовский государственный технический университет (ПДТУ, Мариуполь),
Национальная металлургическая академия Украины (НМетАУ, Днепропетровск)


ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОФИЛИРОВАНИИ ПРОДОЛЬНЫМ ИЗГИБОМ ЗАГОТОВОК С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ


Досліджено процеси поздовжнього згинання заготовок із круглою, прямокутною та трубчастою формою поперечного перерізу з точки зору профілювання під штамповані вироби із зігнутою віссю. Шляхом регресійного аналізу експериментальних даних із визначення геометричної нерівномірності деформації заготовок прямокутного і трубчастого поперечного перерізу та викривлення торців заготовок круглого поперечного перерізу отримані аналітичні залежності запропонованих критеріїв формозміни від ступеня деформації та співвідношень геометричних розмірів вихідних заготовок.


Processes of longitudinal bending of billets with round, rectangular and tube shape of cross-sections was researched in the point of view of prepared profiling for producing of forged parts with bended axle. By the way of regress analyzing of experiences results from determinate of geometric irregularity of deformation of billets with rectangular and tube cross-sections and buckling of ends parts of billets
with round sections was received an analytical dependents of proposed index of shape forming from deformation degree and relations of geometric dimensions of setting billets.


.pdf

Категорія

Tags for this item