Зміст номерів

На даний момент 39 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Б.П. Середа, Т.В. Критська, А.К. Коваленко Закономерности изменения степени использования запаса пластичности осевой зоны прокатываемых высоких полос при варьировании геометрических факторов очага деформации

Б.П. Середа, Т.В. Критська, А.К. Коваленко Закономерности изменения степени использования запаса пластичности осевой зоны прокатываемых высоких полос при варьировании геометрических факторов очага деформации

Hits:
5696

Answer

УДК 621.771.26.01


Б.П. Середа, д.т.н., проф., Т.В. Критська, д.т.н., проф., А.К. Коваленко, аспірант
Запорізька державна інженерна академія


ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАСА ПЛАСТИЧНОСТИ ОСЕВОЙ ЗОНЫ ПРОКАТЫВАЕМЫХ ВЫСОКИХ ПОЛОС ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОЧАГА  ДЕФОРМАЦИИ


Розглянуто процес прокатування високих смуг на гладкій бочці. Запропонована математична модель впливу геометричних чинників осередку деформації на зміну ступеню коефіцієнту запасу пластичності осьової зони прокатуваних високих смуг. Знайдено оптимальне співвідношення параметрів калібру, що дозволяє раціонально використовувати енергетичні і матеріальні ресурси, а також отримувати прокат без браку. Побудована модель можуть бути використані при розробці режимів обтиснень і калібрування валків, що забезпечують інтенсивну проробку структури металу і мінімальну вірогідність утворення дефектів.


The process of rolling of high stripes is considered on a smooth barrel. The offered mathematical model of influence of geometrical factors of cell of deformation is on the change of degree to the coefficient of supply of plasticity of axial area of the rolled high stripes. Optimal correlation of parameters of caliber is found, that allows rationally to use power and material resources, and also get rent without a shortage. Built of model can be used for development of the modes of prints of calibration of rollers which provide intensive doing of structure of metal and minimum authenticity of formation of defects.


.pdf

Категорія

Tags for this item