Зміст номерів

На даний момент 107 гостей на сайті
Ulti Clocks content


К.А. Гогаев, Г.Я. Калуцкий, В.С. Воропаев Особенности и технологические параметры асимметричной прокатки металлических порошков

К.А. Гогаев, Г.Я. Калуцкий, В.С. Воропаев Особенности и технологические параметры асимметричной прокатки металлических порошков

Hits:
3365

Answer

УДК 612.762.4(03)


К.А. Гогаев, д.т.н., Г.Я. Калуцкий, к.т.н., В.С. Воропаев, к.т.н.
Інститут проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, г.Киев


ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АСИММЕТРИЧНОЙ ПРОКАТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ


Проведено дослідження асиметричної прокатки металевих порошків на приводних валках різного діаметру при їх однаковій кутовій швидкості. Співвідношення діаметрів валків становило 1,12 ÷ 1,42. Встановлено, що асиметрична прокатка дозволяє усунути багато недоліків традиційної прокатки порошкових матеріалів, викликаних нерівномірним розподілом контактних напруг по ширині прокату. Дослідження контактних напруг в осередку деформації дозволило встановити характерні риси розподілу нормальної напруги на валках різних діаметрів та визначити кутові параметри прокатки в залежності від співвідношення діаметрів валків.


Researches asymmetric rolling of metal powders on work rolls different diameters at their identical angular speed. The ratio of diameter work rolls made 1,12 ÷ 1,42. It is established, that asymmetric rolling allows to remove many lacks traditional rolling the powder materials, caused by non-uniform distribution of contact pressures on width of produсt. Research of contact pressures in the center of
deformation has allowed to establish prominent features of distribution of a normal pressures on rolls different diameters and to determine angular parameters rolling in depending of ratio of diameters rolls.


.pdf

Категорія

Tags for this item