Зміст номерів

На даний момент 107 гостей на сайті
Ulti Clocks content


В.Н. Кореньков, А.А. Субін Методи автоматизованого формування математичних моделей складальних виробів

В.Н. Кореньков, А.А. Субін Методи автоматизованого формування математичних моделей складальних виробів

Hits:
2128

Answer

УДК 658.52.011.56


В.Н. Кореньков канд.техн.наук, А.А. Субін канд.техн.наук
НТУ України «Київський політехнічний інститут» м.Київ, Україна


МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ
МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СКЛАДАЛЬНИХ
ВИРОБІВ


У статті наведено аналіз вихідних даних необхідних для автоматичного функціонування програмних модулів аналізу
складальних виробів. Описано програмне забезпечення для автоматизації введення, а також обробки геометричної інформації
безпосередньо зі складальної 3D моделі виробу.


This paper presents the analysis of required initial data for computer-aided modules, which realize the analysis of an assembly.
The software for computer-aided input of initial data as well as for the processing the geometric information directly from the product’s 3D
model is described.

Категорія