Зміст номерів

На даний момент 113 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Ю.Д.Филатов, О.Я.Юрчишин Моделирование процесса прецизионного формообразования плоских поверхностей

Ю.Д.Филатов, О.Я.Юрчишин Моделирование процесса прецизионного формообразования плоских поверхностей

Hits:
2317

Answer

УДК 621.923


Ю.Д. Филатов1 д-р техн.наук, О.Я. Юрчишин2 канд.техн.наук
1 ‒ Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев
2 ‒ НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина


МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЦИЗИОННОГО
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПЛОСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ


Досліджено закономірності утворення форми оброблюваної плоскої поверхні прецизійної оптичної деталі в процесі
тонкого алмазного шліфування стосовно до запропонованої моделі, в якій передбачено лише примусове обертання деталі. На
основі фізико-статистичної моделі утворення та видалення частинок шламу, а також методу усереднення відносної швидкості
переміщення інструмента і деталі за координатними змінними отримані залежності знімання оброблюваного матеріалу, що
характеризують еволюцію форми шліфованої поверхні та величину відхилення від площинності. Визначено найбільш доцільні
значення ексцентриситету та відстані між осями обертання деталі та інструменту, за яких досягається потрібна точність
формоутворення.


Laws of formation of the form of a processed flat surface of a precision optical detail in the course of diamond grinding with
reference to the offered model in which only compulsory rotation of a detail is provided are investigated. On the basis of physic and
statistical model of formation and removal of particles slime, and also a method of averaging of relative speed of moving on coordinate
variables dependences of size removal the processed material, forms characterising evolution grinding a surface and size of a deviation from
flatness are received. The most rational values eccentricity and distances between axes of rotation of a detail and the tool at which
demanded accuracy formation is reached are defined.

Категорія