Зміст номерів

На даний момент 113 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Ю.М. Данильченко, К.М. Рудаков, В.І. Коломієць Ідентифікація похибки обертання радіально-упорного кулькового підшипника опори шпиндельного вузла

Ю.М. Данильченко, К.М. Рудаков, В.І. Коломієць Ідентифікація похибки обертання радіально-упорного кулькового підшипника опори шпиндельного вузла

Hits:
1995

Answer

УДК 621.9.06.–233.1:621.822.76


Ю.М. Данильченко, д-р техн.наук, К.М. Рудаков, д-р техн.наук, В.І. Коломієць, ас.
НТУ України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна


ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОХИБКИ ОБЕРТАННЯ
РАДІАЛЬНО-УПОРНОГО КУЛЬКОВОГО
ПІДШИПНИКА ОПОРИ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА


Проведено теоретичне дослідження можливості ідентифікації похибок обертання внутрішніх кілець радіально-упорних
кулькових підшипників за деформаціями його зовнішніх кілець. На прикладі навантаженого осьовою силою шпиндельного
підшипника, розраховано зміни деформованого стану зовнішнього кільця при фіксованих поворотах внутрішнього з виділенням
складової, обумовленої похибками геометрії бігових доріжок кілець і різнорозмірності кульок. Встановлено співвідношення
величини цієї складової з величиною похибки обертання внутрішнього кільця.


Theoretical research of possibility of identification of errors motion of inner rings of angular contact ball bearings is conducted after
deformations of it outer rings. On an example loaded with axial force bearing changes of the deformed state of outer ring at the fixed
rotation of the inner ring and it’s part from failure of raceway geometrical profile and balls diameters are calculated. Correlation of
magnitude of this part is set with the magnitude of error motion of inner ring.

Категорія