Зміст номерів

На даний момент 120 гостей на сайті
Ulti Clocks content


С.А. Скрябин, И.В. Гунько, И.А. Бубновская Изготовление профилей сложного поперечного сечения в условиях изотермического деформировани

С.А. Скрябин, И.В. Гунько, И.А. Бубновская Изготовление профилей сложного поперечного сечения в условиях изотермического деформировани

Hits:
2093

Answer

УДК 621.7.016.2: 669. 715


С.А. Скрябин д-р техн.наук, проф.; И.В. Гунько канд.техн.наук, доц., И.А. Бубновская
Винницкий национальный аграрный университет, г.Винница, Украина


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ СЛОЖНОГО
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ


У статті запропонована класифікація деяких видів профілів складного поперечного перерізу і профілів з однобічними та
двосторонніми ребрами. Проведено експериментальні дослідження з виготовлення деяких видів профілів складного поперечного
перерізу з алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного деформування на прикладі виготовлення колодки парної і профілів з
однобічними і двосторонніми ребрами. Для виготовлення зазначених профілів в умовах ізотермічного деформування потрібне
устаткування значно меншого зусилля і габаритів, що дозволяє знизити витрату штампової сталі, електроенергії, зменшити
трудомісткість виготовлення вальцювальних штампів і собівартість вальцьованих заготовок і профілів.


A classification of some types of profiles of difficult |complex| cross-section and profiles with one-sided and two-sided ribs is offered
in the article. Experimental researches of some type of the complex cross-section profiles from aluminum alloy in isothermal and drawn near
to it warping conditions on example of the manufacture of the paired shoe is described in article. From comparison of gived technical
characteristic is seen that for manufacture of the paired shoe in isothermal warping conditions, equipment of considerably lesser effort and
size, which allows to reduce the outlay of stamping steels, electric powers, reduce laboriousness of the manufacture of rolling stamps and
prime cost of rolling storages and profiles, is required.

Категорія