Зміст номерів

На даний момент 49 гостей на сайті
Ulti Clocks content


С.В. Бондарев, Ю.П.Горбатенко, О.В.Закора Исследование переходных процессов в электромеханической системе пасажирского лифта с использованием програмной системы MATLAB

С.В. Бондарев, Ю.П.Горбатенко, О.В.Закора Исследование переходных процессов в электромеханической системе пасажирского лифта с использованием програмной системы MATLAB

Hits:
2271

Answer

УДК 621.87 (075.8)


С.В. Бондарев канд.техн.наук, Ю.П. Горбатенко, О.В. Закора
НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина


ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ПАСАЖИРСКОГО ЛИФТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАМНОЙ СИСТЕМЫ MATLAB


В статті викладений підхід до моделювання електромеханічної системи пасажирського ліфта з канатоведучим шківом.
Представлена динамічна модель ліфта. Складено рівняння руху елементів моделі. Визначені динамічні параметри елементів та
виконані дослідження характерних перехідних процесів. Розроблені рекомендації по забезпеченню плавності руху кабіни.


In this article is an approach to modeling of electro-mechanical system of the passenger lift with rope driving pulley. The dynamic
model by lift is presented. The equations of movement of elements of model are worked out. The dynamic parameters of element are
determine and the investigation typical transition process is execute.

Категорія