Зміст номерів

На даний момент 97 гостей на сайті
Ulti Clocks content


С.В. Носко, С.О. Чистяков Исследование гидродинамических характеристик аномально – вязких жидкостей в формующих элементах литьевой машины

С.В. Носко, С.О. Чистяков Исследование гидродинамических характеристик аномально – вязких жидкостей в формующих элементах литьевой машины

Hits:
2024

Answer

УДК 532.516


С.В. Носко канд.техн.наук, доц., С.О. Чистяков маг.
НТУ Украины «Киевский политехнический институт» г. Киев, Украина


ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК АНОМАЛЬНО – ВЯЗКИХ
ЖИДКОСТЕЙ В ФОРМУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ
ЛИТЬЕВОЙ МАШИНЫ


Реологічні дослідження аномально - в’язких рідин, що підкоряються степеневому закону Освальда де Віля.
Отримано напорно – витратні характеристики, які описують гідродинаміку потоку у формуючих елементах ливарної машини.
Представлені рекомендації з розрахунку параметрів формування при нестабілізованій течії розчинів полімерів .


Rheological research anomalously-viscous liquid is resulted, which submit the law of degree of Oswald de Ville. It has received
pressure-flow rate characteristics, which describe hydrodynamic flow in forms elements injection machine. Presented recommendations
upon settlement of forming parameters at an unsteady-state flow solutions of polymers.

Категорія