Зміст номерів

На даний момент 112 гостей на сайті
Ulti Clocks content


О.П.Максименко, Р.Я.Романюк Анализ равновесия сил в очаге деформации при простом процессе прокатки

О.П.Максименко, Р.Я.Романюк Анализ равновесия сил в очаге деформации при простом процессе прокатки

Hits:
2182

Answer

УДК 621.771.01


О.П. Максименко, д-р техн.наук, проф., Р.Я. Романюк, асп.
Днепродзержинский государственный технический университет, г.Днепродзержинск, Украина


АНАЛИЗ РАВНОВЕСИЯ СИЛ В ОЧАГЕ
ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОСТОМ ПРОЦЕССЕ
ПРОКАТКИ


На основі аналізу рівноваги металу в осередку деформації, показано, що втягуючі сили витрачаються не тільки на
подолання виштовхуючих, але й на врівноваження внутрішніх сил, що виникають при пластичній деформації металу. Для
забезпечення цієї рівноваги, кут нейтрального перетину приймає значення, що відповідає взаємодії цих сил.
Таким чином, певний вплив на кут нейтрального перетину, крім контактних сил, робить і напружений стан прокатуємого
металу.


On a base of the assaying of balance of metal in byte of deformations, it is shown, that retracting forces are spent not only on
overcoming pushing out, but also an equilibration of internal forces which originate at a flowage of metal. For maintenance of this balance,
the angle of neutral cross-section adopts a value, corresponding to interacting of these forces.
Thus, the certain agency on an angle of neutral cross-section, except for contact forces, renders also a triaxial stress rolls metal.

Категорія