Зміст номерів

На даний момент 98 гостей на сайті
Ulti Clocks content


В.Н. Яворовский П.В. Полищук, О.В Котеленец Режим плоской деформации при деформирующем протягивании трубчатых изделий большой длины

В.Н. Яворовский П.В. Полищук, О.В Котеленец Режим плоской деформации при деформирующем протягивании трубчатых изделий большой длины

Hits:
2281

Answer

УДК 621.795


В.Н. Яворовский доц., П.В. Полищук студ., О.В. Котеленец студ.
НТУ Украины «Киевский политехнический институт» г. Киев, Украина


РЕЖИМ ПЛОСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ
ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ПРОТЯГИВАНИИ
ТРУБЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ


Стаття присвячена режимам дорнування в умовах пласкої локальної деформації. Вперше приведена фотографія яка
засвідчує те, що при запропонованих режимах відсутня пластична хвиля метала перед фронтальною кромкою пояска дорна.
Запропонована методика визначення ступенів пластичної деформації в безпосередній близькості від осередку деформації і
розподілення їх по товщині стінки, приведені мікрофотографії структури метала біля дорна і в недеформованій зоні.


The paper concerns to specific conditions of the two-dimensional local state of strain at burnishing. First time a photograph is
represented which testifies to the absence of an excessive wave of metal belt in front of the burnishing tool deforming edge at such a regime.
The methods of determining rates of stain across the wall thickness of a tube object are offered. Also microphotographs of a structure of the
metal at the nearest neighborhood to the burnishing tool are presented.

Категорія