Зміст номерів

На даний момент 145 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Н.Г. Крищук, В.А. Маланчук, А.В. Копчак, В.А. Ещенко Имитационное компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния челюсти человека при функциональной нагрузке

Н.Г. Крищук, В.А. Маланчук, А.В. Копчак, В.А. Ещенко Имитационное компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния челюсти человека при функциональной нагрузке

Hits:
2253

Answer

УДК 539.3


Н.Г. Крищук1, д-р техн.наук, с.н.с., В.А. Маланчук2, д-р техн.наук, член-корр., А.В. Копчак2, В.А. Ещенко1
1-НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г.Киев, Украина
2-Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца, г.Киев, Украина


ИМИТАЦИОННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛЮСТИ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ


На основі методу скінченних елементів розроблено алгоритм автоматизованого створення індивідуальних комп'ютерних
моделей пружно-деформованого стану щелеп людини. Алгоритм враховує індивідуальні характеристики їх геометрії, механічні
анізотропні властивості кісткової тканини і активність жувальних м'язів пацієнта. Приведені результати дослідження
напружень і деформацій в моделях біомеханічних систем, встановлені їх закономірності для щелепи людини при функціональному
навантаженні.


On the finite elements method basis the automated creation algorithm of individual computer models of the man’s jaws tenselydeformed
state is developed. The algorithm takes into account the individual descriptions of their geometry, mechanical anisotropic
properties of bone fabric and activity of patient’s masticator muscles. The tensions research and deformations are resulted in the models of
the biomechanical systems and conformities to the law of man’s jaws functional loading.

Категорія