Зміст номерів

На даний момент 20 гостей на сайті
Ulti Clocks content


В.А. Ковалев, Н.Г. Крищук, А.С. Конюхов Численное моделирование течений жидкости в емкостях с перегородками

В.А. Ковалев, Н.Г. Крищук, А.С. Конюхов Численное моделирование течений жидкости в емкостях с перегородками

Hits:
2221

Answer

УДК 532.53:629.784


В.А. Ковалев, канд.техн.наук, Н.Г. Крищук, д-р техн.наук, А.С. Конюхов, канд.техн.наук
НТУ Украины “Киевский политехнический институт” г.Киев, Украина


ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ
ЖИДКОСТИ В ЕМКОСТЯХ С ПЕРЕГОРОДКАМИ


Описано методику проведення чисельного експерименту з моделювання течій в’язкої нестисливої рідини у модельних
ємностях з перегородками на основі рівнянь Навьє-Стокса за допомогою методу скінчених елементів. Проводиться аналіз
профілів компонент вектора швидкості та структури циркуляційних течій у меридіональних площинах, робиться висновок про
коректність і вірогідність математичної моделі досліджених процесів.


The procedure of numerical calculations by finite-element methods of viscous incompressible flows in moving containers with baffles
is described. The analysis of velocity profiles, circulation structures and effects on free space flows are made. There are conclusions of
imitation models accuracy.

Категорія