Зміст номерів

На даний момент 93 гостей на сайті
Ulti Clocks content


В.М. Пестунов, О.С. Стеценко, П.М. Єрьомін Проблеми тертя і способи проявлення його у верстатних системах

В.М. Пестунов, О.С. Стеценко, П.М. Єрьомін Проблеми тертя і способи проявлення його у верстатних системах

Hits:
2077

Answer

УДК 621.9.06-08


В.М. Пестунов, канд.техн.наук, проф., О.С. Стеценко, канд.техн.наук, доц., П.М. Єрьомін, асп.
Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна


ПРОБЛЕМИ ТЕРТЯ І СПОСОБИ ПРОЯВЛЕННЯ
ЙОГО У ВЕРСТАТНИХ СИСТЕМАХ


В статті висвітлюється новій підхід до проблеми зменшення тертя і зношування рухомих частин і механізмів верстатних
систем шляхом перерозподілу напрямків потоку потужності і навантаження. Зміна співвідношення цих сил сприяє підвищенню
точності і надійності виконавчих органів верстатів. Приведені приклади схем розвантаження приводів подачі верстатів
конкретних механізмів.


In the article lights up new approach to the problem of friction and wear of locomotive parts and mechanisms of the machine-tool
systems by the redistribution of directions of streams power and ladening. Changing of correlation of these forces is instrumental in the
increase of exactness and reliability of executive branches of machine-tools. The examples of charts of unloading of drives of serve of
machine-tools of concrete mechanisms are resulted.

Категорія