Зміст номерів

На даний момент 99 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Т.Н. Можаровская, В.Н. Можаровский, Н.И. Штефан О зависимости времени до разрушения и установившейся скорости деформаций ползучести конструкционных материалов

Т.Н. Можаровская, В.Н. Можаровский, Н.И. Штефан О зависимости времени до разрушения и установившейся скорости деформаций ползучести конструкционных материалов

Hits:
2040

Answer

УДК 539.388.1


Т.Н. Можаровская канд.техн.наук, В.Н. Можаровский, канд.техн.наук Н.И. Штефан, канд.техн.наук
НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина


О ЗАВИСИМОСТИ ВРЕМЕНИ ДО РАЗРУШЕНИЯ И
УСТАНОВИВШЕЙСЯ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ
ПОЛЗУЧЕСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ


В статті представлені закономірності деформування сталі 08Х18Н9 (Т=873К) при довготривалому статичному
навантаженні. Встановлено залежність між мінімальною швидкістю деформації повзучості і часом до руйнування
конструкційних матеріалів. Виконаний комплекс досліджень дозволить в подальшому розробити експериментально обґрунтовані
підходи щодо оцінки ресурсу конструкційних матеріалів з урахуванням ряду експлуатаційних факторів.


The paper presents the regularities of deformation in steel 08Kh18N9 (T = 873K) under long-term static loading. The relationship
between the minimum strain rate in creep and the time to fracture of structural materials has been established. A complex set of the
performed investigations will make it possible to further develop the experimentally justified approaches for assessing the life of structural
materials with consideration of a number of service factors.

 Переглянути всю статтю у форматі pdf

 

Категорія