Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 73 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Штракельян Й., Бобырь Н.И., Халимон А.П. Прогнозирование долговечности элементов конструкций при циклической ползучести с учетом поврежденности

Штракельян Й., Бобырь Н.И., Халимон А.П. Прогнозирование долговечности элементов конструкций при циклической ползучести с учетом поврежденности

Hits:
3277

Answer

УДК 620.178.15


Й.Штракельян1, д-р техн. наук, проф., Н.И. Бобырь2, д-р техн.наук, проф., А.П.Халимон2, канд.техн.наук,
1-Магдебургский университет им. Отто-фон-Герике, г. Магдебург, Германия;
2-НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ С УЧЕТОМ ПОВРЕЖДЕННОСТИ


Розглянута модель накопичення розсіяних пошкоджень при циклічній повзучості. Проведені випробування алюмінієвого сплаву на повзучість, малоциклову втому та циклічну повзучість. Приведені результати розрахунку накопичення пошкоджень при різних видах навантаження та результати розрахунків довговічності на основі лінійного та нелінійного законів накопичення пошкоджень. Встановлені межі їх використання.


The model of scattered damage accumulation is considered at cyclic creep. Tests of an aluminum alloy for creep, low cycle fatigue and cyclic creep are conducted. Results of damage accumulation calculation are resulted at different loads and results of durability calculations on the basis of linear and nonlinear laws of damage accumulation. Limits of their applicability are established.

 

Стаття  pdf

Категорія

Tags for this item