Зміст номерів

На даний момент 56 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 629.784: 532.53


Ковалев В.А., д.т.н., проф., Крищук Н.Г., д.т.н., проф.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г.Киев, Украина

 

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ РЕЗЕРВУАРЕ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА


Коvalev V., Кrishchook N.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

UNSTEADY LIUQUID PROPELLANT CIRCULATIONS IN SPACECRAFT CYLINDRICAL TANK

 

Наведено результати імітаційного моделювання інерційних вісесиметричних течій в'язкої нестисливої рідини в циліндричному резервуарі після різкої зупинки його обертання. Представлені результати чисельного розрахунку рівнянь руху рідини у формі Нав'є-Стокса з відповідними граничними та початковими умовами у широкому діапазоні зміни кутових швидкостей, в'язкості рідини та критеріальних параметрів Рейнольдса, Струхаля та ін.. Наведені лінії течій і поля тисків дозволяють побудувати нестаціонарну картину розвитку циркуляцій у меридіональних площинах циліндра і встановити їх вплив на формування поля азимутальної швидкості. Отримані чисельні результати відрізняються від відомих даних більш широким діапазоном моделювання та урахуванням всіх нелінійних особливостей розподілу швидкостей частинок рідини.

Ключові слова: чисельне моделювання, циліндричний резервуар, рівняння руху рідини, числа подібності, поле швидкостей і тисків.

 

Библиографический список использованной литературы
1. Dodge F. The new dynamic behavior of liquids in moving containers / Southwest Res. Institute, Texas, U.S.A. – 2000. – 202р.
2. Ковалев В.А. Критериальная оценка физической модели гидродинамических процессов в топливных баках космического аппарата // Вестник НТУУ «КПИ», Машиностроение, 2009. - вып.55. - С.22-28.
3. Ковалев В.А., Носко С.В. Решение уравнений Навье-Стокса для инерционного течения в цилиндре, заполненном жидкостью // Вестник НТУУ«КПИ», Машиностроение, 2002. - вып. 42, Т. 1. - С.41-44.
4. Ковалев В.А., О.Яхно. Особенности циркуляционных течений жидкого топлива в баках космического аппарата // Hydraulics & Pneumatics, Wroclaw, Poland, Сб. трудов конференции. – 2009. - С. 296-302
5. Kitchens C. Navier-Stokes solution for spin-up in a filled cylinder // AIAA Journal. - 1980. - vol.18, № 8. - p.929-934.
6. Xinjun C. A Numerical Study of the Recirculation Zones During Spin-Up and Spin-Down for Confined Rotating Flows // Journal of Theoretical and Computation in Fluid Dynamics. - 2003. - vol.1. - p.31–49.

 

pdf button.pdf