Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 31 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 62-50:658.564:621.923:924


Петраков Ю.В.
НТУУ «Киевский политехнический институт», Киев, Украина ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САМ-СИСТЕМ В МАШИНОСТРОЕНИИ


Petrakov Y.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

MODERN TRENDS OF CAM SYSTEM FOR MACHINING ON CNC MACHINES

Анотація. Представлений аналіз сучасних тенденцій розвитку САМ систем. Показано, що у нових версіях САМ систем застосовуються методи управління процесом різання з метою його стабілізації. Управління проектується на основі апріорної інформації і передбачає розв’язання задачі стабілізації за рахунок виконання складних рухів за трохоїдальною траєкторією, параметри якої розраховуються входячи з критерію стабілізації кута різання, що, в принципі, не приводить
до стабілізації процесу за його головними характеристикам. Пропонується вирішення задачі стабілізації за силою різання управлінням за подачею, закон зміни якої розраховується автоматично при моделюванні процесу різання. Управління на основі поточної інформації передбачає створення систем автоматичного управління зі зворотним зв’язком за параметромmпроцесу різання, що контролюється. Створене програмне забезпечення для ідентифікації процесу різання, яке може
використовуватись в якості каналу зворотного зв’язку. Управління за апостеріорною інформацією доцільно застосовувати для підвищення точності обробки. Розроблений алгоритм такого управління, який використовує дані вимірювань поверхні деталі після пробного проходу для корекції траєкторії на останньому проході. Представлений досвід створення САМ систем оптимального управління для токарної обробки.


Ключові слова: САМ система, верстати з ЧПК, управління процесом різання.

Библиографический список использованной литературы


1. Суханов Ю. Проект «короли» и «капуста» на рынке САМ / ж. CAD/CAM/CAE Observer, №1 (61), 2011.-с.22-27.
2. Суханов Ю. Проект «короли» и «капуста» на рынке САМ / ж. CAD/CAM/CAE Observer, №7 (67), 2011.-с.28-36.
3. Суханов Ю. Проект «короли» и «капуста» на рынке САМ / ж. CAD/CAM/CAE Observer, №3 (71), 2012.-с.10-25.
4. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Теория автоматического управления технологическими системами / М.: Машиностроение, 2008. – 336с.
5. Петраков Ю.В. Розвиток САМ-систем автоматизованого програмування верстатів з ЧПУ: Монографія. – К.: Січкар, 2011. – 220с.
6. Евченко К., Пинчук А. PowerMill 2013: стратегия Vortex и новые возможности для программирования пятиосевой обработки / САПР и графика, №11, 2012.- с.88-91.
7. Jerard. R., Fussell B., Ercan M. On-line Optimization of Cutting Conditions for NC Machining // Manufacturing & Industrial Innovation Research Conference, Tampa, Florida, 2011.
8. Machine DNA Profiler — новая технология оптимизации управляющих программ для станков с ЧПУ от компании Delcam / САПР и графика № 6, 2012. – С. 80 – 81.
9. Петраков Ю.В., Клавак А.М., Симута Р.Р. Управление 2,5D фрезерованием на станке с ЧПУ при использовании САМ систем. Міжнародний збірник наукових праць «Прогресивні технології і системи машинобудування», Донецьк, 2012, с.198-206.
10. Системы адаптивного регулирования и мониторинга для металлообрабатывающих станков с CNC / http://www.omative.com/173890/ACM.
11. Петраков Ю.В., Кореньков В.М., Мацківський О.С. Ідентифікація процесу різання на верстаті з ЧПК / Зб. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, №32, Краматорськ, 2013. с.312-316.
12. Петраков Ю.В. Методи управління точністю оброблення різанням: Сб. Вестник Национального технического университета Украины «КПИ», №48, 2006.-с.102-110.
13. Хазанова О.В. Управление точностью обработки сложно-профильных, деталей на станках с ЧПУ с использованием сплайновой интерполяции // Труды IV Международного конгресса "Конструкторско- технологическая информатика- 2000". — М.: МГТУ «Станкин», 2000. —Т. 2. — С . 238-240.
14. D.Zhang, P.Yang, X.Qian Adaptive NC Path Generation from massive point data with bounded error / Journal of manufacturing Science and Engineering, ASME, 2009. vol.131/011001-1
15. Ведмидь П., Власов В. PowerINSPECT OMV – новый продукт семейства Power Solution / ж. САПР и графика, №4, 2007. – с.80-82.
16. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Автоматическое управление процессами резания: учебное пособие. Старый Оскол: ТНТ, 2011.-408с.
17. Mastercam Balic J. Snteligent CAD/CAM systems for CNC programming – an overview / Advances in Production Engineering & Managmtnt ISSN 1854-6250 1(2006) 1, pp.13-22.
18. Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз, Модуль оптимизации токарной обработки ступенчатых валов на станках с ЧПУ / Прогресивні технології і системи машинобудування: Міжнародний збірник наукових праць. Вип.34. – Донецьк: ДонНТУ, 2008.-С.154-162.

pdf button.pdf