Зміст номерів

На даний момент 57 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.86


Ляшук О.Л. к.т.н., Любачівський Р.О., Кучвара І.М.
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна

СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МЕХАНІЗМІВ МАШИН


Lyashuk O., Lyubachivskyi R., Kuchvara I.
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil, Ukraine, ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

THE STRUCTURAL SYNTHESIS OF SCREW WORKING ORGANS OF THE MACHINES MECHANISMS

Анотація . Проведено синтез гвинтових робочих органів методом морфологічного аналізу та встановлено їх основні морфологічні ознаки . Досліджено, що вибір варіанта конструкції гвинтових робочих органів залежатиме , в першу чергу , від характеру виконання процесу і навантаження на гвинт. Тому , виходячи з необхідності забезпечення проектування рівномірних спіралей , можна обмежити кількість варіантів конструктивних рішень і
згенерувати значна кількість працездатних конструкцій секцій гнучких гвинтових конвеєрів при транспортуванні сипучих матеріалів по криволінійних трасах. Виведено аналітичні залежності для визначення конструктивних параметрів секцій гнучких гвинтових конвеєрів .


Ключові слова : синтез , гвинтовий робочий орган , морфологічна таблиця .

Бібліографічний список використаної літератури


1. Григорьев А.М. Винтовые конвееры./ А.М. Григорьев// – М.: Машиностроение. 1972, - 286 с.
2. Гевко Б.М., Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин. / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатынский // –
Львов: Выща школа, 1989, – 175 с.
3. Рогатинський Р.М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів із сировиною
сільськогосподарського виробництва: дис. на здобуття вченого ступення док. техн. наук: cпец. 05.20.01,
«Механізація сільськогосподарського виробництва», 05.05.05 «Підйомно-транспортні машини» / Рогатинський
Роман Михайлович – К., 1997. – 502 с.
4. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества: Учеб. пособие для студентов вузов. [Текст] / А.И. Половинкин –
М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.
5. Кузнєцов Ю.М. Теорія технічних систем [Текст] / Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, С.А. Дубиняк// – Київ-Тернопіль, 1997
– 310 с.
6. Одрин В.М., Морфологический анализ систем: Построение морфологических матриц [Текст] / В.М. Одрин,
С.С. Картавов – К.: Наукова думка, 1977. – 183 с.
7. Гевко Ів. Структурний синтез імпульсних запобіжних муфт і шнеків методом морфологічного аналізу [Текст]
/ Ів. Гевко // Вісник ТНТУ. - 2012. - Том 67. - № 3. - С.121-134.
8. Іванченко Ф.К. Піднімально-транспортні машини. К.: Вища школа, 1993, - 414 с.
9. Патент №18401. Україна. Гвинтовий робочий орган соковитискача.[Текст] Гевко І.Б. Комар Р.В., Лещук Р.Я.
Новосад І.Я заявник і власник патенту Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. –
№ u20041109453; заявл. 18.11.2004;. опубл. 15.07.2005, Бюл. №7, 2005 р. -4 с.
10. Патент №78121. Україна. Гвинтовий секційний карданний робочий орган. [Текст] Гевко І.Б., Новасад І.Я,
Колісник О.А., заявник і власник патенту Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. –
№ u200603924; заявл. 10.04.2006;. опубл. 15.11.2006, . Бюл. №11, 2006 р. -4 с.

pdf button.pdf