Зміст номерів

На даний момент 56 гостей на сайті
Ulti Clocks content


 

УДК 621.373.826


Джемелінський В.В. к.т.н., проф., Лесик Д.А. асп.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНО-УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗМІЦНЕННЯ ТА ОЗДОБЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ВИРОБІВ

Dzhemelinsnkyy V., Lesyk D.

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine, ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

DETERMINING THE OPTIMAL PARAMETERS OF LASER-ULTRASONIC HARDENING AND FINISHING OF THE SURFACES PRODUCTS

Анотація . Запропонована методика для проведення розрахунків температурно -часового режиму термодеформаційного циклу деформування ультразвуковим наконечником у поєднанні з високошвидкісним охолодженням після нагріву лазерним променем при використанні комбінованої лазерно- ультразвукової отделочно - зміцнюючої обробки . Наведені залежності для визначення поверхневої температури і необхідного часу впливу енергій лазерного променя та ультразвукового наконечника при заданій глибині зміцнення для отримання оптимальних параметрів ,
які забезпечать підвищену твердість (міцність ) , мікрометричні і зносостійкі характеристики поверхневого шару для сталевих виробів і тугоплавких металів та їх сплавів.


Ключові слова: комбінована лазерно- ультразвукова обробка , поверхневий шар , лазерне зміцнення без оплавлення , енергія активації , поверхнева температура

Бібліографічний список використаної літератури


1. Григорьянц А. Г. Методы поверхностной лазерной обработки / А. Г. Григорьянц, А. Н. Сафонов – М.: Высшая школа, 1987. – 191 с.
2. Коваленко В. С. Упрочнение и легирование деталей машин лучом лазера / В. С. Коваленко, Л. Ф. Головко, В. С. Черненко. - К.: Техника, 1990. – 192 с.
3. Головко Л. Ф. Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під ред. Л. Ф. Головка, С. О. Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – 296 с.
4. Пат. 60662 U України, МКП В24В 39/00. Спосіб лазерно-ультразвукової фінішної обробки / Джемелінський В. В., Джемелінська Л. В., Лесик Д. А. / Заявл. 01.12.2010, Опубл. 25.06.2011. Бюл.№12. – 2 с.
5. Mordyuk B. and ether, Mater. Sci. Eng. 458 (2007) 253 p.
6. Mordyuk B., Prokopenko G., J. Sound Vib. 308 (2007) 855 p.
7. Парфенов В. А. Лазерная микрообработка материалов. Учеб.пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011,–С. 4-7.
8. Ковальченко М. С. Известия АН СССР. Неорганические материалы / М. С. Ковальченко, В. В. Джемелинский, В. Н. Скуратовский, Ю. Г. Ткаченко / Том 9. – М.: 1973. – С. 1712-1716.
9. Мордовец Н. М. Температурная зависимость твердости интерметаллидов с участием Al и некоторых эвтектических сплавов на их основе / Н. М. Мордовец. – Доклады НАН Украины, 2008, – № 10. – С. 106-111.

pdf button.pdf