Зміст номерів

На даний момент 44 гостей на сайті
Ulti Clocks content


UDC 621.923


Lishchenko1 N., PhD, Larshin2 V., Doctor of Science (Technology), prof.
1-Odessa National Academy of Food Technology, Odessa, Ukraine; 2-Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine


NONSTATIONARY AND DISCONTINUOUS GRINDING TEMPERATURE DETERMINATION


Лищенко1 Н.В., к.т.н., Ларшин2 В.П., д.т.н, проф.
1- Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса, Украина; 2- Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕСТАЦИОНАРНОГО И ПРЕРЫВИСТОГО ШЛИФОВАНИЯ

Анотація. Виконано аналіз перехідних процесів зміни температури шліфування в рухомої ї нерухомої системах координат відповідно для дво- и одновимірної математичної моделі температурного поля. Розроблена і досліджена математична модель для визначення температури переривчастого шліфування з урахуванням геометричних параметрів переривчастих шліфувальних кругів. Встановлено, що температура переривчастого шліфування містить дві складові: що безперервно зростає і періодичну імпульсну. Досліджений перехідний процес зміни температури, встановлена залежність для визначення часу перехідного процесу.
Ключові слова: переривчасте шліфування, температура, геометричні параметри переривчастих шліфувальних кругів .

 

1. Постнов, В.В. Термодинамика и технология нестационарной обработки металлов резанием / В.В. Постнов, В.Л. Юрьев.— М.: Машиностроение, 2009.— 269 с.
2. Лищенко Н.В. Исследование влияния смазочно-охлаждающей жидкости на температуру шлифования / Н.В. Лищенко // Тр. Одес. политехн. ун-та. — Одесса, 2011. — Вып. 2(36) . — С. 80 — 86.
3. Карслоу, Г. Теплопроводность твердых тел / Г. Карслоу, Д. Егер. — М.: Наука, 1964. — 487 с.

 

.pdf