Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 18 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.647.23

 

Lugovskoy A., Lyashok А.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine


PHYSICAL ANALOGUE OF THE PROCESS OF ULTRASONIC LIQUID NEBULIZATION IN A THIN LAYER


Луговской А.Ф., Ляшок А.В.
НТУУ «Киевский политехнический институт», Киев, Украина ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ТОНКОМ СЛОЕ

 

Анотація. Розглянуті особливості ультразвукового розпилення рідини в тонкому шарі. Висвітлені та проаналізовані всі існуючі, а саме «кавітаційна», «капілярно-хвильова», «кавітаційно-хвильова», моделі механізму руйнування
міжмолекулярних зв’язків в рідині при реалізації процесу ультразвукового розпилення рідини в тонкому шарі. Модель складена з урахуванням результатів останніх відомих експериментальних досліджень, що підтверджують окремі припущення та механізми реалізації процесу ультразвукового розпилення. Представлені і результати власних експериментальних досліджень авторів, зокрема представлені фотографії поверхні шару рідини на вібруючій поверхні диспергатора з утворенням капілярних хвиль, що дозволило підтвердити відомі аналітичні залежності, та фотографії впливу форми поверхні розпилення на аерозольний факел. Представлена оновлена фізична модель процесу ультразвукового розпилення рідини в тонкому шарі.
Ключові слова: ультразвукове розпилення, диспергатор, тонкий шар рідини, фізична модель.

 

1. Васильєв С.Н. Двигатели внутреннего сгорания / С.Н. Васильєв. – М.: Машиностроение, 1995. – Т.1. – 290с.
2. Луговской А.Ф. Системы подготовки топливно-воздушной смеси с ультpазвуковыми диспеpгатоpами / А.Ф. Луговской // Пpаці Міжнаpодної науково-технічної конфеpенції "Пpогpесивна техніка і технологія машинобудування, пpиладобудування і зваpювального виpобництва". – 1998. – Том III. – С. 293-299.
3. Луговской А.Ф. Возможности получения мелкодисперсного аэрозоля в медицинских інгаляторах / А.Ф. Луговской, В.И. Чорный, Н.В. Чухраев, А.В. Мовчанюк // Вестник Национального технического универсистета Украины „КПИ”. Машиностроение. – 2000. - Вып.38. - С. 163-168.
4. Ляшок А.В. / Ультразвукове розпилення рідини у мехатронних системах штучного мікроклімату / А.В. Ляшок, О.Ф. Луговський // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика» – №4 (34)’2011. – С. 20– 25.
5. Физика и техника мощного ультразвука. Том I. Источники мощного ультразвука / Под ред. Л.Д. Розенберга – М.: Наука, 1967. – 380 с.
6. Физика и техника мощного ультразвука. Том III. Физические основы ультразвуковой технологии / Под ред. Л.Д. Розенберга – М.: Наука, 1970. – 688 с.
7. Экнадиосянц О.К. Получение аэрозолей / О.К. Экнадиосянц. - В кн.: Физические основы ультразвуковой технологии. Под ред. Л.Д. Розенберга. - М.: Наука, 1970. - С. 339-392.
8. Bisa K. Zerstaubung von Flussigkeiton mit Ultraschall. / K. Bisa, K. Dirnagl, R. Esche - Siemens Z., – 1954. – 28, 8, 314.
9. Луговський О.Ф. Підвищення ефективності апаратних засобів для реалізації ультразвукових кавітаційних технологій: дис. доктора тех. наук: 05.05.13 / Луговський Олександр Федорович. – К., 2005. – 273 с.
10. Богуславский Ю.Я. О физическом механизме распыления жидкости акустическими колебаниями / Ю. Богуславский, О. Экнадиосянц. – Акуст. ж., 15 вып. 1, 17, 1969.
11. Antonewich J.N. Ultrasonic Atomisation of Liquids. / J.N. Antonewich. – Proc. Nat. Electronics Conf. Chicago, 1957. – 13, 798
12. Portman R. Zur Flüssigkeitsvernebelung mit Ultraschall unter besonderer Berücksichtigung der Aerosolerzeugung / R. Portman, E.G. Lierke. – Congres International d‘Acoustique, Liege, 1965. D35
13. Fogler H.S. Ultrasonic Atomization Studies / H.S. Fogler, K.D. Timmerhaus. – JASA, 39, №3’1966. – 515
14. Луговской А.Ф. Ультразвуковая кавитация в современных технологиях / А.Ф. Луговской, Н.В. Чухраев. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 244 с.
15. Хмелев В.Н. Ультразвуковое распыление жидкостей: монография / В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, А.В. Шалунова. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – С. 22-36
16. Шалунов А.В. Исследование процесса и разработка аппаратов ультразвукового диспергирования жидкостей: дис. канд.тех.наук: 05.17.08 / Шалунов Андрей Викторович. – Бийск, 2006. – 153 с.
17. Ляшок А.В. / Методика розрахунку ультразвукового диспергатора для розпилення в тонкому шарі / А.В. Ляшок // Всеукраїнський науково- технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях» – 2012. – Вип. 1(65).- C. 15-20
18. Лаутерборн В. Неустановившиеся течения воды с большими скоростями / Под. ред. Л.И. Седова и Г.Ю.Степанова. - М., 1973. - С. 267-275.
19. Айвэни Р.Д. Теоретические основы инженерных расчетов / Р.Д. Айвэни, Ф.Г.Хэммит, Т.М. Митчелл – 1966. - Т. 88. - № 3. - С. 124-133.
20. Ноде С.Ф. Техническая механика / С.Ф. Ноде, А.Т. Эллис – 1961. - Т. 83. - № 4. - С. 204-212.

.pdf