Зміст номерів

На даний момент 48 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.91.01:543.1


Shevchenko O., Zharov A.A.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


EFFECT OF ORIENTATION OF PRINCIPAL AXISES OF STIFFNESS OF AN ELASTIC-SYSTEM OF THE TOOLHOLDER ON A STABILITY OF TURNING PROCESS


Шевченко А.В. д.т.н., проф., Жаров А.А.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев ,Украина


ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ ЖЕСТКОСТИ УПРУГОЙ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

 

Анотація. В статті наведені результати теоретичних та експериментальних досліджень, які визначають умови підвищення вібростійкості токарної обробки нежорстким консольним інструментальним оснащенням, що полягають у врахуванні впливу орієнтації та забезпеченні відповідного положення головних осей жорсткості інструментального оснащення в пружній системі інструменту відносно напрямку дії сили різання та рекомендованому співвідношенні жорсткостей оснащення за цими осями.
Ключові слова: токарна обробка, нежорстке інструментальне оснащення, орієнтована жорсткість, вібростійкість

 

1. Кудинов В.А. Динамика станков. - М.: Машиностроение, 1967. -360с.
2. Орликов М.Л. Динамика станков: Учеб. пособие для вузов.-2-е изд. перераб. и доп. - Киев: Выща школа, 1989. - 272 с.
3. Різцетримач: Деклараційний патент України № 43535: МПК В23В 25/00 Опуб. 25.08.2009, Бюл. № 16. – 3с.

 

.pdf