Зміст номерів

На даний момент 44 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.91.01:543.1


Martin Novak, Ph.D.
University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Czech Republic ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


PROBLEMS OF SURFACE QUALITY OF GROUND
PROBLEMS OF SURFACE QUALITY OF GROUNDHARDENED STEELS DURING DYNAMIC LOAD


Мартин Новак, к.т.н.
Университет J.E. Purkyně, Усти-над-Лабем, Чешская республика


ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ
НАГРУЖЕНИЯХ

 

Анотація. Стаття присвячена проблемам зміни поверхневої цілісності компонентів загартованих сталей. Основою експерименту є підготовка зразків із загартованої сталі шляхом шліфування її при різних умовах різання, оцінки значень поверхневої цілісністності внаслідок динамічних навантажень в умовах різного оточующого середовища. Зміни поверхневої цілісності спостерігаються в залежності від кількості циклів динамічного навантаження та типу оточующого середовища, у якому відбувалось навантаження.

Ключові слова: якість поверхні, динамічні навантаження, режими різання, агресивне навколишнє середовище, утворення тріщин


REFERENCES
1. BAJČÍK, Š., MAJERÍK, J. Hodnotenie vplyvu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti „Ra“ v závislosti od reznej rýchlosti pri brúsení „vc“. In Transfer 2008 : Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi [CD-ROM]. 2008. vyd.
Trenčín : Digital Graphic, 2008. ISBN 978-80-8075-356-6.
2. BÍLEK, O., LUKOVICS, I. Grinding Model creation. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2008. p. 41-44. ISBN 978-80-553-0044-3.
3. ČILLIKOVÁ, M., SALAJ, J., MIČIETOVÁ, A., PILC, J. Influence of the cutting enviroment on the grinding of bearing steel.
In IV. International Congress of precision machining. Kielce, Poland: Kielce University of Technology, 2007. Vol. 1. p. 177- 182. ISBN 978-83-88906-91-6.
4. HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M., ZELENKOVÁ, J. Proprieties of ground surface and significance of the grinding process. In IV. International Congress of precision machining. Kielce, Poland: Kielce University of Technology, 2007. Vol. 1. p. 23-28. ISBN 978-83-88906-91-6.
5. HOLEŠOVSKÝ, F., MICHNA, Š., NOVÁK, M. Studium změn broušené povrchové vrstvy při dynamickém zatěžování. Strojírenská technologie: Časopis pro vědu, výzkum a výrobu. FVTM UJEP: 2008, roč. XII, č. zvláštní, p. 73-76. ISSN 1211-
4162.
6. HOLEŠOVSKÝ, F., NÁPRSTKOVÁ, N. Influence of process liquid elimination on accuracy od quality of ground surface. In I. International Congress of precision machining. Ústí nad Labem, Czech Republic: ÚTŘV, J. E. Purkyne University. 2001. p. 115-121. ISBN 80-7044-358-8.
7. JERSÁK, J. Cutting forces during grinding - Simulation Analalysis and Modeling versus real process. In Nové smery vo výrobných technologiách 2004 – VIIth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov.
2004. p. 58-61. ISBN 80-8073-136-5.
8. KOCMAN, K. Analýza vývojových brousících kotoučů na bázi mikrokrystalického korundu. In Strojírenská technologie, 2010, roč. XVI., č.3. FVTM UJEP : Ústí n. Labem. p.40-47. ISSN 1211-4162.
9. KOCMAN, K., ZEMČÍK, O. Analysis of termodynamic effect when grinding. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2008. p. 211-215. ISBN 978- 80-553-0044-3.
10. LUKOVICS, I.; LUKOVICS, P. Vliv technologických podmínek na jakost broušené plochy pří výkonném broušení. In Strojírenská technologie, 2001, roč. VI., č.2, p.18. ISSN 1211-4162.
11. MÁDL, J. Surface integrity and global problems. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2008. p. 23-26. ISBN 978-80-553-0044-3.
12. MÁDL, J. Theoretical aspect of precise machining. In I. International Congress of precision machining. Ústí nad Labem, Czech Republic: ÚTŘV, J. E. Purkyne University. 2001. p. 65-69. ISBN 80-7044-358-8.
13. MÁDL, J., HOLEŠOVSKÝ, F. Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností. Miroslav Sláma. 1. vyd. Ústí nad Labem : UJEP, FVTM Ústí n. Labem, 2008. 230 p. ISBN 978-80-7414-095-2.
14. MARINESCU, I., D., aj. Handbook of Machining with Grinding wheels. Boca Raton : CRC Press. 2007. 592 p. ISBN 1-57444-671-1.
15. MASLOV, J., N. Teorie broušení kovů. Praha: SNTL, 1979. 244 p.
16. NÁPRSTKOVÁ, N., HOLEŠOVSKÝ, F. Aplikace software typu SCADA/HMI při monitorování procesu broušení. In Strojárská technológia 2004: IV. medzinárodná vedecká konferencia pre doktoradndov, školitelov a pracovnikov z praxe.
2004. vyd. Súĺov: EDIS/Žilinská univerzita, 2004. p. 263-269. ISBN 80-8070-300-0.
17. NESLUŠAN, M., ŠTEININGEROVÁ, J. Analýza kmitania progresívnych rezných nástrojov pri brúsení. Strojírenská technologie: Časopis pro vědu, výzkum a výrobu. FVTM UJEP: 2008, roč. XII, č. zvláštní, s. 185-188. ISSN 1211-4162.
18. NESLUŠNAN, M., TUREK, S., MINICH R. Štúdium kmitania pri brúsení na základe analýzy zložiek reznej sily. In Strojárská technológia 2004: IV. medzinárodná vedecká konferencia pre doktoradndov, školitelov a pracovnikov z praxe.
2004. vyd. Súĺov: EDIS/Žilinská univerzita, 2004. p. 177-183. ISBN 80-8070-300-0.
19. NOVÁK, M. Řezné podmínky a integrita povrchu při broušení kalených ocelí. In TechMat´08: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. 2008. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. p. 17-20. ISBN 978-80-7395-1.
20. NOVÁK, M., HOLEŠOVSKÝ, F. Study of ground surface integrity. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov.2008.p.228-231. ISBN 978-80-553-0044-3.
21. NOVÁK, M., Studium integrity povrchu kalených ocelí. Disertační práce. FVTM UJEP. Ústí n. Labem. 2011. 168. p
22. VASILKO, K. Štúdium obrobiteľnosti materiálu podľa drsnosti obrobeného povrchu pri dokončovacom obrábaní. In II. International Congress of precision machining. Praha, Czech Republic. DMT FME: CTU in Prague. 2003. p. 64-69. ISBN
80-01-02795-3.

.pdf