Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 32 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.06. – 233.1
Данильченко Ю.М. д.т.н., Петришин А.И.
НТУУ “Киевский политехнический институт”, г. Киев, Украина

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ» МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА

Danylchenko Yu., Petryshyn A.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

DYNAMICAL ANALYSIS OF THE MECHANICAL VIBRATION SYSTEM «SPINDLE UNIT» OF MACHINE-TOOL

Анотація. Проведено дослідження комплексного впливу конструкції, комплектації, монтажу та режимів експлуатації шпиндельних вузлів на формування масиву частот власних коливань. Шпиндельний вузол представлено у вигляді механічної коливної системи, що складається з підсистем інструменту (оправки), власне шпинделя і корпуса (гільзи), пружно закріпленого на станині верстата. Розглянуто чотири варіанти системи різної комплектації: шпиндель на опорах; шпиндель на опорах з приєднаною оправкою; гільза на опорах з приєднаним шпинделем; шпиндельний вузол (повна комплектація). Обчислені власні частоти систем з урахуванням зміни жорсткості підшипників опор шпинделя та опор гільзи. Встановлені основні закономірності формування масиву власних частот системи «шпиндельний вузол»

Ключові слова: шпиндельний вузол, механічна коливна система, динамічна характеристика.

1. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник. В 3-х т. Т.2. Ч.1. / Под общ. ред. А.С.Проникова. – М.: Машиностроение, 1995. – 371 с.
2. Пуш А.В. Шпиндельные узлы: Качество и надежность. – М.: Машиностроение, 1992. – 288 с.
3. Хомяков В.С. Моделирование и расчет динамических характеристик шпиндельных узлов / Хомяков В.С., Кочинев Н.А., Сабиров Ф.С.// Вестник УГАТУ. – Уфа: УГАТУ. – 2009. – Т.12. – № 2(31). – С. 69–75.
4. Sinan Badrawy. "Dynamic Modeling and Analysis of Motorized Milling Spindles for Optimizing the Spindle Cutting Performance." Web. <http://www.nanotechsys.com/images/PDFs/DynamicModelingandAnalysis.PDF>.
5. Данильченко Ю.М. Узагальнена пружно-деформаційна модель шпиндельного вузла // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямком “Інженерна механіка”). – 2002. – Вип. 11. – С. 126-131. 

6. Данильченко Ю.М. Розрахунок форм вимушених коливань системи “шпиндельний вузол” // Наукові нотатки. Міжвуз. зб. (за напр. “Інженерна механіка”) – Луцьк. – 2004. – Вип.15. – С. 57-64.

7. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний: Учеб. пособие для втузов. - М.: Машиностроение, 1972. – 416 с
8. Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем: Справочник. - М.: Машиностроение, 1981. – 183 с.
9. Данильченко Ю. Оцінка динамічної якості швидкохідних шпиндельних вузлів на опорах кочення / Данильченко Ю., Петров С., Піркл Д. // Машинознавство. – 2007. - № 8. – С. 36-41.
10. Данильченко Ю.М. Жорсткість підшипників опор кочення високоточних швидкохідних шпиндельних вузлів / Данильченко Ю.М., Петров С.В. // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2000. – Т.5, Ч.4. - С. 25-34.

.pdf