Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 38 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК621.9.06
Струтинський С.В. к.т.н., ас., Гуржій А.А. асп.
НТУУ «Київський політехнічний інститут» м.Київ, Україна

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНИХ ГІСТЕРЕЗИСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СФЕРИЧНИХ ШАРНІРІВ ПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ ПРИВОДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА РІЗНОМАСШТАБНИХ ПРОЦЕСІВ

Strutinskiy S., Gyrgiy А.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

AUTHENTICATION OF PARAMETERS OF NONLINEAR HYSTERESIS DESCRIPTIONS OF SPHERICAL HINGES OF SPATIAL SYSTEM OF OCCASIONS IS WITH THE USE OF FUZZY SET AND OF THE DIFFERENTIAL SCALE PROCESSES

Представлено результати досліджень шарнірних з’єднань просторової системи приводів обладнання з паралельною кінематикою. Визначено нелінійні характеристики люфтового з’єднання, яке має місце в сферичному шарнірі просторового механізму. Здійснено ідентифікацію гістерезисних характеристик сферичних шарнірів з використанням теорії нечітких множин та різномасштабних процесів.

Ключові слова: сферичний шарнір, ідентифікація, зазор, нелінійна характеристика, установка, експеримент, гістерезис, розсіювання, нечітка множина, характеристична функція, нескінченно малий процес, нескінченно швидкий процес, синтез характеристики.

1. Бушуев В.В. Практика конструирования машин: Справочник. – М.: Машиностроение, 2006. – 448с. ISBN 5-217-003341-х
2. Крайнев А.Ф. Идеология конструирования. – М.: Машиностроение, 2003. – 385с.
3. Крижанівський В. А., Кузнєцов Ю. М., Валявський І. А., Скляров Р. А. Технологічне обладнання з паралельною кінематикою: Навчальний посібник для ВНЗ. Під ред.. Ю. М. Кузнєцова. – Кіровоград, 2004. – 449 с.
4. Струтинський С.В. Експериментальні дослідження силових характеристик аеростатичного сферичного шарніра / С.В. Струтинський // Технологія і техніка друкарства. Зб.наук.праць – 2010, №1 (27). – С.163-170.
5. Струтинський С.В. Експериментальні дослідження характеристик регульованого аеростатичного сферичного шарніра / С.В. Струтинський, О.М. Яхно // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», серія Машинобудування. – №59. – Київ, 2010.– С.224-229
6. Прикладные нечеткие системы / Под ред. Т.Тэрано, К.Асан, М.Сугэно. – М.:Мир, 1993. – 368с.
7. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети / В.В. Круглов, М.И. Дли, Р.Ю. Голунов. – М.: Физматлит, 2001. –221с.
8. Струтинський С.В. Різномасштабні динамічні процеси в мехатронних системах // Кіровоградський національнийтехнічний університет / Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 35. – КНТУ, 2005. – С. 310-315.
9. Струтинський С.В., Кропівна А. Аналіз процесів технологічних систем. Навчальний посібник. – Кіровоград: «КОД», 2010. –428 с.-ISBN 978-966-1508-48-3.


.pdf