Зміст номерів

На даний момент 13 гостей на сайті
Ulti Clocks content


2012

2012. Зміст 66 випуску

Зміст 

Данильчук Є.Л., Скрипченко В.І., Земцов М.П.
НЕСІВНА ЗДАТНІСТЬ СТРІЧКОВИХ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ ПРИСТОСУВАНЬ У ВИХІДНОМУ СТАНІ І З НАПРАЦЮВАННЯМ...5

Петраков Ю.В., Писаренко В.В.
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ 3D ПОВЕРХНІ ЕНДОПРОТЕЗА КОЛІННОГО СУГЛОБА ЛЮДИНИ...11

Добрянський С.С.
ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ НАРІЗУВАННІ РІЗЬБ ГОЛОВКАМИ...17

Савелов Д.В.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ НА ВИБРОСТОЛЕ С ВЕРТИКАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ...21

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Рудаков В.А.

ВПЛИВ ГІРОСКОПІЧНИХ МОМЕНТІВ НА ОБЕРТОВІ ДЕТАЛІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА ВЕРСТАТА ПАРАЛЕЛЬНОЇ КІНЕМАТИКИ...26

Голуб В.П., Крижановский В.И., Пелых В.Н.
ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ НАГРУЖЕНИИ СИММЕТРИЧНЫМ ИЗГИБОМ И КРУЧЕНИЕМ...32

Детальніше...
 

2012. Зміст 65 випуску

Зміст

Заховайко О.П., Костюченко В.В., Манзик Н.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ МІЦНОСТІ ТА РОБОТОСПРОМОЖНОСТІ ОПОРИ КУЛЬКОВОЇ ВІЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗА СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ...5

Рудаков К.М., Яковлєв А.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДЕФОРМАЦІЙ. ПОВІДОМЛЕННЯ 2. ТЕМПЕРАТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ...10

Moisejenko M.S., Salenko O.F., Kumurgy O.U., Ljashenko B.A.
APPLICATION OF WEAR-RESISTANT COATINGS FOR INCREASING EFFICIENCY OF ELEMENTS OF HYDROCUTTING DEVICES...19

Яворовский В.Н, Рощина И.А., Корнийченко П.А.
Теоретический АНАЛИЗ ВЫРУБКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ...26

Детальніше...
 

2012. Зміст 64 випуск

Зміст

Рудаков К.М., Добронравов О.А.
МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДЕФОРМАЦІЙ. ПОВІДОМЛЕННЯ 1. МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ РОЗКЛАД ПРИ НАЯВНОСТІ ЧОТИРЬОХ ТИПІВ ДЕФОРМАЦІЙ...... 6

Малафеев Ю.М., Приходько Д.Н.
ВЫБОР РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО СТОЙКОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРМАЛЛОЯ 50Н........... 13

Струтинський С.В., Гуржій А.А.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНИХ ГІСТЕРЕЗИСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СФЕРИЧНИХ ШАРНІРІВ ПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ ПРИВОДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА РІЗНОМАСШТАБНИХ ПРОЦЕСІВ................................................................ 19

Данильченко Ю.М., Петришин А.И.
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ» МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА.............27

Струтинський В.Б., Покінтелиця М.І.
КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВЕРСТАТА........ 35

Детальніше...