Зміст номерів

На даний момент 118 гостей на сайті
Ulti Clocks content


2010

2010. Зміст 60 випуску

Зміст

Бобир М.І, В.А Тітов
Кафедрі механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів – 80 років. Історія, сьогодення та перспективи... 6

В.І. Стеблюк
Розвиток методів інтенсифікації операцій листового штампування на кафедрі МПМ та РП... 15

В.Л. Калюжний
Створення високопродуктивних, ресурсозаощаджуючих технологій виготовлення холодним об’ємним штампуванням високоточних виробів з пластичних і малопластичних металів ...19 

В.А. Тітов
Забезпечення ресурсу та експлуатаційної надійності виробів машинобудування технологічними методами – науковий напрямок кафедри МПМ та РП НТУУ «КПІ» ...25

С.П. Гожій
Штампування обкочуванням як самостійний виробничий метод обробки металів тиском. ..33

Детальніше...
 

2010. Зміст 59 випуску.

В.А. Батлук, Н.М. Параняк, Е.В. Романцов
Фізична суть процесів, що протікають в пиловловлюючому апараті, який застосовується в технологіях машинобудування...6

В.В. Вовк, В.А.Токунов 
Определение кинематических геометрических параметров конических передней и задней поверхностей сферических концевых фрез.... 10

В.А. Тітов, Р.С. Борис, П.С.Вишневський, О.О. Лук'яненко 
Обгрунтування та реалізація дослідного процесу виготовлення біметалевих трубчастих елементів....13

В.Б. Фіранський
Пружно-напружений стан інструментальних затискних патронів нової конструкції ...19

В.І. Серверієва, Р.С. Байрамов
Пристрій індивідуального захисту людини від поразки електричним струмом ...23

Детальніше...
 

2010. Зміст 58 випуску

Б.І. Ковальчук, С.С. Зубков
Узагальнений критерій міцності матеріалів з різними властивостями на розтяг і стиск....7

 Е.А. Глушко, С.Г. Радченко
Устойчивое моделирование технологических процессов и систем.....12

 Є.І. Крижанівський, Р.С. Яким, Л.Є. Шмандровський, Ю.Д. Петрина
Конструкторсько-технологічне забезпечення контактної тривкості опор кочення тришарошкових бурових доліт.....18

М.К. Кучер, М.М. Заразовський
Оцінка мікромеханічних моделей прогнозування ефективних констант пружності волокнистих композитів....24

Детальніше...