Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3


Данильчук Є.Л., к.т.н.
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРИВАЛОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ВОЛОКНИСТИХ СТРУКТУР


Danil’chuk E.
G.S. Pisarenko Institute for Problems of Strength, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

STUDY OF PROCESSES OF LONG-TERM DEFORMATION OF A TECHNICAL POLYPROPYLENE FIBROUS STRUCTURE

 

Досліджується повзучість і міцність технічних високоміцних поліпропіленових ниток лінійною густиною 1000 текс, які використовуються в тканих стрічках транспортного та складського призначення. У роботі визначені області лінійності в'язкопружних властивостей досліджуваних полімерних ниток, доведено виконання умови подібності ізохронних кривих повзучості і побудована діаграма миттєвого деформування. Для досить широкого діапазону напружень визначена діаграма тривалої міцності. Проаналізовано можливості застосування лінійних та нелінійних моделей в'язкопружного деформування.

Ключові слова: полімерні нитки, діаграма деформування, повзучість, тривала міцність, нелінійна теорія в’язкопружності.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Перепелкин К. Е. Структура и свойства волокон. – М. : Химия, 1985. – 208 с.
2. Перепелкин К. Е. Современные химические волокна и перспективы их применения в текстильной промышленности // Российский химический журнал. – 2002. – Т. XLVI, №1. – С. 31–48.
3. Глубіш П. А. Високотехнологічні, конкурентоспроможні і екологічноорієнтовані волокнисті матеріали та вироби з них / П. А. Глубіш, В. М. Ірклей, Ю. Я. Клейнер та ін. – К. : Арістей, 2007. – 263 с.
4. Изделия крученые и плетеные. Методы испытаний : ГОСТ 25552-82. – [Действителен от 1984-01-01]. – М. : ИПК Издательство стандартов, 1997. – 27 с.
5. Textiles – Standard atmospheres for conditioning and testing : ISO 139:2005. – [Valid from 2005-01-15]. – Geneva : International Organization for Standardization copyright office, 2005. – 6 p.
6. Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве : ГОСТ 6611.2-73. – [Действителен от 1976-01-01]. – М. : ИПК Издательство стандартов, 1997. – 36 с.
7. Textile fibres – Determination of breaking force and elongation at break of individual fibres : ISO 5079:1995. – [Valid from 1995-12-05]. – Geneva : International Organization for Standardization copyright office, 1996. – 6 p.
8. Кучер М. К., Земцов М. П., Данильчук Є. Л. Дослідження процесів статичного короткочасного деформування мультифіламентних полімерних матеріалів // Вісник НТУУ “КПІ” Машинобудування. – 2010. – Том 58. – С. 247–253.
9. Гудрамович В. С. Теория ползучести и ее приложения к расчету элементов тонкостенных конструкций. – К. : Наукова думка, 2005. – 221 с.
10. Работнов Ю. Н. Ползучесть элементов конструкций. – М. : Наука. Гл. ред. физ-мат. л-ры, 1966. – 752 с.
11. Голуб В. П., Кобзарь Ю. М., Рагулина В. С. К задаче идентификации ядер наследственности в нелинейной теории вязкоупругости // Теоретическая и прикладная механика. - 2009. - Вып. 45. - С. 39-49.
12. Колтунов М. А. Ползучесть и релаксация. – М. : Высшая школа, 1976. – 277 с.
13. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела. – М. : Наука. Гл. ред. физ-мат. л-ры, 1979. – 744 с.
14. Степнов М. Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний. – М. : Машиностроение, 1985. – 232 с.
15. Работнов Ю. Н. Элементы наследственной механики твердых тел. – М. : Наука, Гл. ред. физ-мат. л-ры, 1977. – 384 с.
16. Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. – М. : Мир, 1974. – 338 с.
17. Москвитин В. В. Сопротивление вязкоупругих материалов. – М. : Наука. Гл. ред. физ-мат. л-ры, 1972. – 328 с.
18. Бленд Д. Р. Теория линейной вязкоупругости. – М. : Мир, 1965. – 200 с.
19. Малинин Н. Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. – М. : Машиностроение, 1975. – 400 с.

 

 

pdf button.pdf