Зміст номерів

На даний момент 7 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.97


Клименко С. Ан., Рижов Ю. Е., Бурикін В. В., Манохін А. С., к.т.н.
Інститут надтвердих матеріалів ім В.М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна

 

ВПЛИВ ЗНОСОСТІЙКОГО ПОКРИТТЯ n-TiC/α-C НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ІЗ ПНТМ НА ОСНОВІ КНБ


Klimenko S., Ryzhov Yu., Burykin V., Manohin A.
V. M. Bakul Institute for Superhard Materials NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

 

INFLUENCE n-TiC/α-C WEAR-RESISTANT COATINGS ON THE PERFORMANCE OF THE CBN TOOLS

 

Виготовлення деталей машин неможливе без використання інструментів з нових інструментальних композитів, які повинні мати високу стійкість, надійність, а також забезпечувати високу якість оброблених поверхонь, до таких композитів відносяться полікристалічні надтверді матеріали на основі кубічного нітриду бору. Одним з ефективних шляхів підвищення працездатності різального інструменту із ПНТМ на основі КНБ являється нанесення на його робочі поверхні зносостійких покриттів. Нанокомпозиційні покриття на основі n-TiC/α-C представляють собою нову генерацію матеріалів і потребують додаткових досліджень. З цією метою проведено дослідження впливу зносостійкого покриття n-TiC/α-C на працездатність різального інструменту із ПНТМ на основі КНБ. Досліджувалися такі параметри процесу, як температура різання, а також показники зносу різального інструменту. Дослідження показали, що використання покриття на основі n-TiC/α-C дає можливість зменшити температуру різання за рахунок того, що покриття знижує адгезійну взаємодію інструменту з оброблюваним матеріалом, тим самим зменшуючи коефіцієнт тертя і, як наслідок – температуру різання. Крім того зносостійке покриття n-TiC/α-C можна розглядати, як своєрідний проміжний технологічний шар між контактуючими поверхнями інструментального та оброблюваного матеріалу, через який можна керувати властивостями інструментального матеріалу, основними характеристиками різання, зношуванням і працездатністю інструменту, шляхом вибору складу, структури і будови покриття, типу його зв’язку з інструментальним матеріалом і технологічними умовами його отримання. Незважаючи не те, що покриття n-TiC/α-C має нижчі механічні характеристики ніж матеріал основи, але низький коефіцієнт тертя, стійкість до адгезійного зношення, дає можливість його використання на етапі припрацювання інструменту.

Ключові слова: зносостійкі покриття, процес різання, інструменти із ПНТМ на основі КНБ, температура різання, працездатність

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Табаков В. П. Износостойкие покрытия режущего инструмента, работающего в условиях непрерывного резания / В.П. Табаков, А.В. Чихранов. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 255 с.
2. Фоменко Р. Н. Исследование износостойких покрытий инструмента на различные параметры процесса резания при точении. – Уфа: УГАТУ, 2009. – T. 12. – № 4(33). – С. 51–55.
3. Верещака А. С. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями. – М.: Машиностроение, 1993. – 366 с.
4. Титов В. Б. Покрытия для режущего инструмента: состояние вопроса и перспективы. – Инструментальный портал «Внедрение инфо». – 2005. – С. 26-29.
5. Копейкина М. Ю. Работоспособность режущего инструмента, оснащенного ПСТМ на основе КНБ с вакуумно- плазменным покрытием / М.Ю. Копейкина, С.А. Клименко, Ю.А. Мельнийчук, В.М. Береснев // Сверхтвердые материалы, 2008. – № 5. – С. 87-97.

 

 

pdf button.pdf