Зміст номерів

На даний момент 43 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.73.016


Кліско А.В.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ ,Україна

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ ФЛАНЦЯ ПРИ ШТАМПУВАННІ ОБКОЧУВАННЯМ З АКТИВНИМИ СИЛАМИ ТЕРТЯ


Klisko A.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

THE RESULTS OF COMPUTER SIMULATION OF FORMATION OF FLANGE AT ROTARY FORGING WITH ACTIVE FORCES OF FRICTION

 

Стаття присвячена вдосконаленню процесів штампування обкочуванням при холодному об’ємному формоутворенні деталей складної форми з метою надання їм нових якісних і кількісних характеристик. Однією з особливостей прояву технологічних особливостей при штампуванні обкочуванням є якісний вплив сил контактного тертя, яке, в основному, і обумовлює переваги методу. Розглянуті передумови утворення та застосування активних сил тертя, що дає можливість цілеспрямованого керування течією металу в заданому напряму. Показані отримані результати комп’ютерного моделювання формоутворення фланця при штампуванні обкочуванням з активними силами тертя, а саме: розподіл нормальних тисків на контакті інструмента із заготовкою, порівняння швидкості течії матеріалу на вільній торцевій поверхні заготовки, порівняльні графіки зміни зусилля деформування від осьового переміщення та форма утворюючої бічної поверхні заготовки після пресування

Ключові слова: штампування обкочуванням, активні сили тертя, комп’ютерне моделювання


Бібліографічний список використаної літератури
1. Матвийчук В.А. Совершенствование процессов локальной ротационной обработки давлением на основе анализа деформируемости металлов. Монография. / В.А.Матвійчук, І.С.Алієв. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 268 с.
2. Огородников В.А. Оценка деформируемости металлов при обработке металлов давлением. Монография / В.А. Огородников; – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 175 с.
3. Гожій С.П. Знаходження роботи контактних сил тертя при штампуванні обкочуванням. // Вісник двигунобудування. Запоріжжя, ОАО "Мотор-Січ". – 2006, № 4. - С. 108-111.
4. Гожій С.П. Визначення роботи контактних сил тертя при штампуванні обкочуванням з врахуванням розподілу контактних напружень та зони приставання. / С.П. Гожій, А.В. Кліско // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інституту". Серія Машинобудування. – 2010. № 59. – С. 83-87.
5. Гожий С.П. Интенсификация формообразования конструктивных элементов при штамповке обкатыванием с активными силами трения. / С.П. Гожий, А.В. Клиско, А.И. Носенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: "Нові рішення в сучасних технологіях". – Харків: НТУ "ХПІ" – 2011, - №45, - С. 113-119.
6. А.с. 1518059 СССР, МКИ В 21 D 37/12, в 21 Н 1/06. Устройство для раскатки осесимметричных деталей. / В.А.Матвийчук. (СССР). - № 4338868/31-27; заявл. 02.11.87; опубл. 30.10.89, БИ № 40.
7. Патент України на корисну модель №71357. С.П. Гожій, А.В. Кліско, Р.М. Ландар та ін. Спосіб обробки тиском. Бюл. №13 від 10.07.2012.

 

 

pdf button.pdf