Зміст номерів

На даний момент 40 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.762.55


Гончарук¹ О. О., Головко¹ Л. Ф. д.т.н., проф., Сороченко² В. Г. к.т.н., Хагеризаде Мейсам¹, к.т.н.
1-НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна
2-Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, м. Київ, Україна

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО СПІКАННЯ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ АБРАЗИВНИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ


Goncharuk ¹ O., Golovko ¹ L., Sorochenko ² V., Hagerizade Meysam1
1- National Technical University of Ukraine «Kiev polytechnic institute», Ukraine, Kyiv
2-V. Bakul Institute for Superhard Materials,Ukraine, Kiev

 

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF LASER SINTERING ON THE FORMATION MECHANISM AND PROPERTIES OF SUPER HARD ABRASIVE COMPOSITES

 

Повідомляються результати моделювання досліджень по встановленню оптимальних технологічних параметрів спікання інструментальних композитів з НТМ з мінімально можливою щільністю потужності і максимально можливими швидкостями руху лазерного випромінювання щодо дослідного зразка. Визначено енергетичні параметри та умови лазерного опромінення інструментальних композитів , які не призводять до негативного термічному впливу на зерна КНБ . Показано вплив режимів лазерної обробки на геометрію і твердість сформованих абразивних шарів. Проведені металографічні дослідження отриманих зразків показали , що після лазерного спікання композити на основі заліза і нікелю мають високодисперсну структуру з твердістю 6000-10000 МПа. Твердість спечених композитів підвищується з збільшенням ступеня дисперсності їх структурних складових , зростанням частки більш твердої евтектики і твердості матриці .

Ключові слова: лазерне спікання, надтверді матеріали, інструментальні композити.

Бібліографічний список використаної літератури
1. Скороход В.В.. Спекание порошковых материалов при электротермическом, плазменном и лазерном нагреве. – 1998. – С. 228-248.
2. Райченко А.И. Основы процесса спекания порошков пропусканием электрического тока. -М.: Металлургия, - 1984. – С.128.
3. Блощаневич А.М., Бочко А.М. и др. Лазерная резка материалов на основе алмаза и плотных модификаций нитрида бора // Порошковая металлургия. – 2004. – №3/4 – С.47-53.
4. Толочко Н.К., Хлорков Ю.В. и др. Измерение поглощательной способности свободно насыпанных одно компонентных металлических порошков и ее изменение в процессе лазерной обработки // Порошковая металлургия. – 1997. – № 7/8. – С. 89-94.
5. Рагуля А.В. Селективное лазерное спекание. 1.Принципы. Континуальная модель. - Там же // Порошковая металлургия. – 1998. – № 7/8. – С. 16-26..
6. Головко Л.Ф., Лук'яненка С.О. Монографія. Лазерні технології та комп'ютерне моделювання. – К.:Вістка, 2009. – С.295.
7. Гончарук О.О., Головко Л.Ф., Кагляк О.Д. Влияние лазерного нагрева на прочность кубического нитрида бора при статическом нагружении // Восточно-европейский Журнал передовых технологий. – 2010. – №1/6(43) – С. 4-10.
8. Гончарук О.О., Головко Л.Ф., Кагляк О.Д., Лутай А.М. Визначення оптимальних умов лазерного формування інструментального шару абразивних інструментів // Восточно-европейский Журнал передовых технологий. – 2012. №6/5(60) – С. 28-31.

 

 

pdf button.pdf