Зміст номерів

На даний момент 42 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.822.172:621.7.079


Федориненко Д.Ю. д.т.н., доц., Бойко С.В. к.т.н., доц., Сапон С.П.
Чернігівський державний технологічний університет, Чернігів, Україна

 

ТОЧНІСТЬ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ НА РЕГУЛЬОВАНИХ ГІДРОСТАТИЧНИХ ОПОРАХ


Fedorynenko D., Boyko S., Sapon S.
Chernigiv State Technological University ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ), Chernigiv, Ukraine

 

THE ACCURACY OF THE SPINDLE KNOTS ON ADJUSTABLE HYDROSTATIC BEARINGS

Розглянуті підходи до визначення статистичних закономірностей формування вихідної точності шпиндельного вузла на гідростатичних опорах регульованого типу. Визначено вплив регулювання витратними характеристиками та геометричними параметрами опор на точність шпиндельного вузла. Представлені результати експериментального дослідження точності шліфувального верстата з регульованими гідростатичними опорами шпиндельного вузла. Приведені результати спектрального аналізу партії зразків-виробів та встановлені закономірності формування суттєвих гармонік спектру залежно від статичного радіального зазору в опорах шпинделя.

Ключові слова: точність, регульована гідростатична опора, шпиндельний вузол, характеристичний вектор, статистичні характеристики.


Бібліографічний список використаної літератури
1. Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков / А.С. Проников. - М.: Машиностроение, 1985. – 287 с.
2. Селезнева В.В. Связь параметров траектории оси шпинделя с показателями качества детали / В.В. Селезнева // Станки и инструмент. - 1985. - № 1. - С. 8 - 10.
3. Пуш А.В. Шпиндельные узлы: качество и надежность / А.В. Пуш. – М.: Машиностроение, 1992. – 288 с.
4. Пуш А.В. Шпиндельные узлы. Проектирование и исследование: монография / А.В. Пуш, И.А. Зверев. - М.: Станкин, 2000. - 197 с.
5. Струтинський В.Б. Математичне моделювання металорізальних верстатів / В.Б. Струтинський, П.П. Мельничук. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 572 с.
6. Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки / В.Б. Струтинський. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 612 с.
7. Струтинський В.Б. Стохастичні процеси у гідроприводах верстатів: монографія / В.Б. Струтинський, В.М. Тіхенко. - Одеса: Астропринт, 2009. - 456 с.
8. Струтинський В.Б. Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах: монографія / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко. - Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2011. - 464 с.
9. Регульовані гідростатичні підшипники для шпиндельних вузлів / [Ю.О. Сахно, Д.Ю. Федориненко, С.В. Бойко, В.С. Волик]. – Ніжин: ТОВ “Видавництво”Аспект-Поліграф”, 2009. – 172 с.

 

 

pdf button.pdf