Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.62-92

 

Узунов О.В. д.т.н., Галецький О.С. ас.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІБРИДНОГО ПОЗИЦІЙНОГО ПРИВОДУ

 

Uzunov O., Haletskij O.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF HYBRID POSITION ACTUATOR

 

Розглянуто питання експериментального дослідження гібридного позиційного приводу. Особливістю приводу є використання пневмогідравлічного дозатора з контролерним управлінням, що створює потенційні можливості досягнення більшої енергоефективності і гнучкості за рахунок застосування об'ємного способу регулювання та контролерного управління. Приведено схеми приводу, експериментального стенду та результати дослідження. Отримані результати підтвердили роботоспроможність приводу, а також дозволили встановити максимальну швидкість переміщення штоку, зусилля на штоці і точність позиціонування. Встановлено особливості роботи приводу, які необхідно враховувати при розробці програми управління.

Ключеві слова: гібридний, позиційний привод, контролерне управління, об’ємне регулювання.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Лещенко В.А. Гидравлические следящие приводы станков с программным управлением., М.: Машиностроение, 1975, 288с.
2. Гамынин Н.С. и др. под ред. Лещенко В.А. Гидравлический следящий привод. М.: Машиностроение, 1968, 376 с.
3. Патент України №64197 на корисну модель, МПК (51) F15B 9/00. Позиційний привід / Узунов О.В., Галецький О.С., Ночніченко І.В.; заявники, подано 25.05.2011, опубліковано 25.10.2011, бюл. №20.

 

 

pdf button.pdf