Зміст номерів

На даний момент 62 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3

 

Чемерис О.М. к.т.н., доц.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

 

КОЛИВАННЯ КРУГЛИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН

 

Chemeris O.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

VIBRATION OF THE CIRCULAR ANNULAR PLATE WITH

 

Кругла кільцева пластина закріплена шарнірно по внутрішньому контуру. Зовнішній контур защемлений чи вільний. В роботі визначаються власні частоти та радіуси вузлових кілець для симетричних і несиметричних коливаннях пластинки. При рішенні задачі використані функції Бесселя різного роду нульового і першого порядку. Для кожної форми коливань з числом вузлових діаметрів n=0.1,2 складені частотні рівняння та рівняння для визначення положення вузлових кілець. Проведені обчислення власних частот та радіусів вузлових кілець в випадку , коли число вузлових діаметрів n=0.1,2, а число вузлових кілець s=0.1,2.Робота може бути використана для визначення власних частот і форм власних коливань елементів машин та приладів.

Ключові слова: кільцева кругла пластинка, шарнірно, частоти, форма.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Сахаров И.Е. Частоти собственных колебаний кольцевых пластинок, Известия АН СССР, ОТН, №5, 1957.
2. Сахаров И.Е. Динамические жёсткости в теории осесимметричных колебаний круглых и кольцевых пластинок, Известия АН СССР, Механика, №5, 1959.
3. Гонткевич В.С. Собственные колебания пластинок. Справочное пособие.-К: Наукова думка,1964,-287с.
4. Справочник по динамике сооружений. Под ред. Б.Г.Коренева, И.М.Рабиновича.- М:Стройиздат,1972,-511с.
5. Вайнберг Д.В. Справочник по прпочности,устойчивости и колебаниям пластин.-К : Будівельник, 1973,- 487с.
6. Чемерис О.М Коливання круглих шарнірно закріплених кільцевих пластин. //Вісник НТУУ “КПІ”, Серія «Машинобудування», – № 62, 2011, С183-186
7. Чемерис О. М. Коливання кільцевої пластинки з ковзною опорою. //Вісник НТУУ “КПІ”, Серія
8. Коренев В.Г. Некоторые задачи теории упругости и теплопроводности, решаемые в бесселевых функциях.-М: Физматгиз,1969,-358с.

 

 

pdf button.pdf