Зміст номерів

На даний момент 62 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.048


Кондрашев П.В., к.т.н., доц.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МІКРОСТРУКТУРИ СПЛАВЛЕНИХ ФРАГМЕНТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ «RAPID PROTOTYPING»

 

Kondrashev P.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Politechnic Institute», Kiev, Ukraine, ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

STUDY INTERNAL MICROSTRUCTURE BY FUSING FRAGMENTS FOR IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY RAPID PROTOTYPING

 

Розроблена методика підвищення якісних показників внутрішньої мікроструктури сплавлених компонентів при реалізації технології «Rapid Prototyping». Сутність даної методики полягає в покращенні показників суцільності внутрішньої мікроструктури сплавлених фрагментів, які мають примітивну геометричну конфігурацію. Розрахунок проводився з використанням методів математичної статистики, а саме була побудована математична модель суцільності другого порядку з подальшою оптимізацією функції відгуку. Розроблений в статті метод дозволяє керувати якісними показниками процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу.

Ключові слова: суцільність, геометрична конфігурація, внутрішня мікроструктура, сплавлені фрагменти.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Lugan A. The Effects of Steel Composition on the Laser Cut Edge Quality of Carbon and C-Mn Steels / A. Lugan, P.A. Hilton and D.W. Taylor.-Proceedings of International Congress "ICALEO'2002", Scottsdale, USA, Oct. 2002. [Електронний ресурс]: LIA; 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.-Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP.-Назва з контейнера.
2. C.P. Paul. REPAIR OF CEMENTED CARBIDE TOOLS USING LASER CLADDING / Christ P Paul, Hamidreza Alemohammad, Ehsan Toyserkani, Amir Khajepour, Stephen Corbin.-Proceedings of International Congress "ICALEO'2006", Scottsdale, USA, Oct. 2006.-[Електронний ресурс]: LIA; 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.- Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP.-Назва з контейнера.
3. F. Lusquiсos. RAPID FABRICATION OF ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING (EDM) ELECTRODES BY LASER SURFACE CLADDING / F. Lusquiсos, R. Comesaсa, A. Riveiro, F. Quintero, J. del Val, J. Pou.-Proceedings of International Congress "ICALEO'2007", Orlando, USA, Oct. 2007.-[Електронний ресурс]: LIA; 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.-Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP.-Назва з контейнера.
4. Castello A. Optimization of Laser Powder Deposition for 316 L Stainless Steel / A.Castello, J.Sears.-Proceedings of International Congress "ICALEO'2003", Jacksonville, USA, Oct. 2003.-[Електронний ресурс]: LIA; 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.-Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP.-Назва з контейнера.
5. M. KUTSUNA. CLACK BEHAVIOR AND MICROSTRUCTURE OF CLAD LAYER IN LASER CLADDING OF STELLITE 6 AND WC POWDER / Munaharu KUTSUNA.-Proceedings of International Congress "ICALEO'2004", Oct. 4- 7, 2004, San Francisco, California, USA.-[Електронний ресурс]: LIA; 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.-Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP.-Назва з контейнера.
6. Powell J. Laser Cladding With Preplaced Powder. Analysis of thermal cycling and dilutions effects / J.Powell.-Surface Engineering.-1988.-Vol. 4-N. 2-P. рр. 141-149.
7. Г.В. Самсонов. Физико-химические свойства элементов [Текст] / Г.В. Самсонов, А.Л. Бурыкина, Ю.М. Горячев и др.- Изд-во Наукова думка, К., 1965.-806 с.
8. J Mei. Finite Element Analysis of the Thermal Behaviour and Its Implications to the Microstructure of Direct Laser Fabricated Samples (905) / J Mei, L Qian, [at al.].-Proceedings of International Congress "ICALEO'2003", Jacksonville, USA, Oct. 2003.-[Електронний ресурс]: LIA; 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.-Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP.-Назва з контейнера.
9. A.J. Pinkerton. A VERIFIED MODEL OF LASER DIRECT METAL DEPOSITION USING AN ANALYTICAL ENTHALPY BALANCE METHOD / A.J. Pinkerton, Richard Moat, Kamran Shah, Lin Li, Michael Preuss, P.J. Withers.- Proceedings of International Congress "ICALEO'2007", Orlando, USA, Oct. 2007.-[Електронний ресурс]: LIA; 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.-Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP.-Назва з контейнера.
10. Box G. Some new three level designs for study of quantitative variables / Box G., Benken D.-Technometrics, 1960, v. 2, N. 4, pр. 455-475.
11. Новик Ф.С. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов [Текст] / Ф.С. Новик, Я.Б. Арсов.-М.: Наука, 1980.-304 с.
12. Бахвалов Н.С. Численные методы [Текст] / Н.С. Бахвалов.-М.: Наука, 1975.-360 с.
13. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров [Текст] / Г. Корн, Т. Корн.-М.: Наука, 1984.-833 с.
14. Маркова Е.В. Неполноблочные планы [Текст] / Е.В. Маркова.-Препринт №15, М.: Изд-во МГУ, 1970.-318 с. ISSN 2305-9001. Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування №3 (69). 2013 96

 

 

pdf button.pdf