Зміст номерів

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.82

 

Дячун А.Є. к.т.н., Ляшук О.Л. к.т.н., Любачівський Р.О.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ГВИНТОВОГО СЕКЦІЙНОГО КОНВЕЄРА

 

Dyachun А., Lyashuk O., Lyubachivskij R.
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF SCREW SECTIONAL CONVEYORS

Досліджено динаміку гвинтових конвеєрів як багатоланкової механічної моделі. Приведена конструкція гнучкого секційного гвинтового конвеєра з болтовим еліпсним з’єднанням секцій. Представлена складна система нелінійних диференціальних рівнянь, які розв’язані числовим методом Рунге-Кутта з використанням комп’ютерної програми і побудови графічних залежностей динамічних навантажень в різних режимах роботи конвеєра. На основі теоретичних досліджень побудовані графічні залежності зміни кутів відносного повороту секцій гвинтового конвеєра, відносної швидкості повороту секцій в часі при різних режимах навантажень. Наведені залежності динамічних моментів між секціями гвинтового конвеєра при поступовому навантаженні.

Ключові слова: гвинтовий робочий орган, секції, момент, гвинтовий конвеєр.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Григорьев А.М. Гибкие шнеки./ А.М. Григорьев, П.А. Преображенский // – К.: Знание, 1967. – 245 с.
2. Механiзми з гвинтовими пристроями / Гевко Б.М., Данильченко М.Г., Рогатинський Р.М., Пилипець М.І., Матвiйчук А.В. - Львiв.: Свiт: 1993. - 208 с.
3. Рогатинський Р.М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів із сировиною сільськогосподарського виробництва: дис. на здобуття вченого ступення док. техн. наук: cпец. 05.20.01, «Механізація сільськогосподарського виробництва», 05.05.05 «Підйомно-транспортні машини» / Рогатинський Роман Михайлович – К., 1997. – 502 с.
4. Герман Х. Шнековые машины в технологии ФРГ / Х. Герман// – Л.: Машиностроение, 1975.- 148 c.
5. Ряховский О.А. Справочник по муфтам / О.А. Ряховский, С. С. Иванов// - Л.: Политехника, 1991. – 384 с.
6. Малащенко В.О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунку. Навчальний посібник / В.О. Малащенко// - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 196 с.

 

 

pdf button.pdf