Зміст номерів

На даний момент 37 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.992.7


Добрянський С.С., к.т.н., доц.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

 

ВИГОТОВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ РІЗЬБ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИДАВЛЮЮЧИХ МІТЧИКІВ


Dobrianskyi S.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

 

MANUFACTURING OF INTERNAL THREADS BY SQUEEZING TAPS

Наведені результати досліджень процесів виготовлення внутрішніх різьб діаметрами до 30 мм за допомогою видавлюючих мітчиків, указані оброблювані матеріали, особливості формоутворення профілю різьби, достоїнства та недоліки процесу, наведена нова формула для визначення діаметра отвору під видавлювання різьби, наведені основні параметри для проектування мітчиків, формули для визначення довжини ліній контакту, площ перерізів та об’ємів видавлюваного матеріалу, отримані залежності для визначення точності отворів під видавлювання різьб, розроблені необхідні рекомендації. Рис. 8, табл. 1.

Ключові слова: внутрішня різьба, видавлюючий мітчик, забірний конус, діаметр, крок, довжина, площа, об’єм.

Бібліографічний список використаної літератури
1. Меньшаков В.М., Урлапов Г.П., Середа В.С. Бесстружечные метчики. - М.:Машиностроение, 1976.-167 с.
2. Рыжов Э.В., Андрейчиков О.С., Стешков А.Е. Раскатывание резьб. - М.: Машиностроение, 1974.-120 с.
3. Гурин Ф.В., Моисеев Н.А., Якухин В.Г. Накатывание внутренних резьб в цветных сплавах: сб. ”Исследования в области технологии образования наружных и внутренних резьб, резьбообразующих инструментов, станков и методов контроля резьб”. – Тула: ТПИ, 1974.- С.155-161.
4. Добрянський С.С. Видавлювання внутрішніх різьб. Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference “Veda a technologie: krok do budoucnosti-2012”. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2012. Ст.5-9.
5. Добрянський С.С. Проектування видавлюючих мітчиків. Materialy VIII miedzynarodowei naukowi-praktycznej konferencji “Wyksztalcenie I nauka bez granic-2012”. Volume 35. Techniczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia. Ст. 14-18.
6. Добрянський С.С. Точність отворів та об’єм металу при видавлюванні внутрішніх різьб. Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения»,-2013. Том 22. Здание и архитектура. Технологии.- София. «Бял-ГРАД-БГ» ООД. Ст.79-85.

 

pdf button.pdf