Зміст номерів

На даний момент 39 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.4+620.1

 

Грабовський А.П., к.т.н., доц., Бабієнко І.І., Бондарець О.А.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна

 

КІНЕТИКА НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ ПОВТОРНО-ЗМІННОМУ ОСЬОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Grabovskij A., Babiyenko І., Bondarets O.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

KINETIC OF DAMAGE ACCUMULATION IN REPEATED-VARIABLE THE AXIAL LOAD OF STRUCTURAL MATERIALS

В роботі розглядається заліковування мікропошкоджень при прямому – розтягування та зворотному – стиснення за м’якого та жорсткого режимів пружнопластичного навантаження. Отримані методики визначення коефіцієнта заліковування за прямого розтягування та зворотного стискання та отримані експериментальні результати визначення коефіцієнта заліковування пошкоджень для ряду конструкційних матеріалів – Д16Т, сталь 30ХГСА, сталь 45, мідь, сталь 12Х18Н10Т. Установлено, що коефіцієнти заліковування являються майже постійними величинами для матеріалів на всьому етапі пружнопластичного навантаження до руйнування і залежить від їх пластичних властивостей. Слід відзначити, що для малопластичних матеріалів коефіцієнти заліковування менші в порівнянні з високопластичними матеріалами. При жорсткому режимі навантаження коефіцієнти заліковування менші в порівнянні з м’яким режимом навантаження. Пропонуються узагальнені криві для визначення коефіцієнта заліковування при пружнопластичному розтягуванні і зворотному стисканні для матеріалів з різними пластичними властивостями.

Ключові слова: коефіцієнт заліковування, прямий розтяг, зворотне стискання, м’яке навантаження, жорстке навантаження.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Качанов Л.М. Основы механики разрушения [текст] / Л.М. Качанов – М.: Наука, - 1974. – 312с.
2. Работнов Ю.Н. Введение в механику разрушения [текст] / Работнов Ю. Н. – М.: Наука, 1987 -80с.
3. Ужик Г.В. Сопротивление отрыву и прочность металлов [текст] / Г.В. Ужик – М.: Издательство «АН СССР» , -1950, - 255с.
4. Lemaitre J. A Course on Damage Mechanics, second ed., Springer, 1996
5. Бобир М.І. Моделі накопичення пошкоджень та руйнування при складному навантаженні [текст] / М.І. Бобир, А.П. Грабовський // Вестник НТУУ «КПИ», серия «Машиностроение»- 2003, -№44, - с.15-18.
6. Грабовський А. Основи кінетики пошкоджуваності матеріалів при пружнопластичному навантаженні [текст] / А. Грабовський , І. Бабієнко // Науковий журнал Вісник Тернопільсього Національного технічного університету, Спецвипуск, ч.1,- 2011, с.54-62.
7. Волков И.А. Уравнения состояния вязкоупругопластических сред с повреждениями [текст] / И.А. Волков, Ю.Г. Коротких –М.: Физмат лит, -2008, -422с.
8. Грабовський А.П. Деградація фізико-механічних властивостей конструкційних матеріалів при пружнопластичному розтягуванні та крученні [текст] / А.П. Грабовський // Вестник НТУУ «КПИ», серия «Машиностроение», - 2007, - №50, - с.15-18.

 

pdf button.pdf