Зміст номерів

На даний момент 42 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.647.23


Ляшок А.В.

НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

 

ПЛАНУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ В ТОНКОМУ ШАРІ


Ljashok А.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

OF ULTRASOUND LIQUID SPRAYING IN A THIN LAYER

 

Розглянуті особливості методів планування експерименту. Складено квадратичне рівняння регресії для планування багатофакторного експерименту при дослідженні процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі, за допомогою якого можна адекватно визначити залежність цільової функції – залежність продуктивності ультразвукового розпилення від параметрів розпилювача та сигналу збудження. Встановлена кількість необхідних експериментів для конкретного випадку. Наведена матриця планування експерименту для функції відгуку – «продуктивність». Визначено оптимальні значення параметрів ультразвукового розпилення в тонкому шарі. Побудовано поверхні відгуків цільової функції – «продуктивність» в площинах параметрів впливу.

Ключові слова: ультразвукове розпилення, тонкий шар рідини, планування експерименту, багатофакторний експеримент.


Бібліографічний список використаної літератури
1. Лавров В.В. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: Конспект лекций (отдельные главы из учебника для вузов) / В.В. Лавров, Н.А. Спирин. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. -257 с.
2. Налимов В.Н. Логические основания планирования эксперимента / В.Н. Налимов, Т.И. Голикова – М.: Металургия, 1981. – 152с.
3. Славутский Л.А. Основы регистрации данных и планирования эксперимента / Л.А. Славутский. – Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2006. – 200 с.
4. Березюк О.В. Планування багатофакторного експерименту для дослідження вібраційного гідроприводу ущільнення твердих побутових відходів / О.В. Березюк // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 3 (55). – С. 92-97.
5. Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин: (Измерительные преобразователи). Учеб. пособие для вузов / Е.С. Левшина, П.В. Новицкий – Л.: Энергоатомиздат. Ленинград. отд-ние, 1983. – 320 с.
6. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / П.В. Новицкий, И.А. Зограф. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 114 с

 

pdf button.pdf