Зміст номерів

На даний момент 17 гостей на сайті
Ulti Clocks content


2013. Зміст 69 випуску

Зверев И.А., Данильченко Ю.М.
КИНЕМАТИКА И ЖЕСТКОСТЬ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ .....5

Ляшок А.В.
ПЛАНУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ В ТОНКОМУ ШАРІ .....13

Грабовський А.П., Бабієнко І.І., Бондарець О.А.
КІНЕТИКА НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ ПОВТОРНО-ЗМІННОМУ ОСЬОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ .....18

Ковалев В.А., Крищук Н.Г.
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ РЕЗЕРВУАРЕ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА .....24

Павлюк Я.В., Рагулина В.С., Фернати П.В.
ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ НЕЛИНЕЙНО-ВЯЗКОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОДНООСНОМ НАГРУЖЕНИИ .....30

 

Добрянський С.С.
ВИГОТОВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ РІЗЬБ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИДАВЛЮЮЧИХ МІТЧИКІВ .....38

Дячун А.Є., Ляшук О.Л., Любачівський Р.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ГВИНТОВОГО СЕКЦІЙНОГО КОНВЕЄРА .....45

Петраков Ю.В., Чамата С.М.
ПРОЕКТУВАННЯ УПРАВЛЯЮЧОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ОПРАВОК СТАНІВ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ ТРУБ НА ВЕРСТАТІ З ЧПК .....51

Сліпчук А.М.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ НАМОТУВАННЯ ДРОТУ З УРАХУВАННЯМ ЗБУРЮЮЧИХ КРАЙОВИХ УМОВ .....57

Рудаков К.М., Добронравов О.А.
ПРО ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ ЗАЗОРУ МІЖ БОЛТОМ ТА ОТВОРОМ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН БОЛТА ОДНОЗРІЗНОГО БОЛТОВОГО З’ЄДНАННЯ В ЗОНІ "ЗРІЗУ" .....62

Новік М.А., Дідовець В.Є.
ПОЛІПШЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМОЕЛЕКТРИЧНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ПРИВОДІВ З ЦИФРОВИМ КЕРУВАННЯМ .....72

Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Таган Л.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ КУЗНЕЧНОЙ ПРОТЯЖКИ В КОМБИНИРОВАННЫХ БОЙКАХ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ .....77

Бабенко А.Е., Лавренко Я.І.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПОР ТА РУХУ ЦЕНТРИФУГИ РІСО21 .....84

Кондрашев П.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МІКРОСТРУКТУРИ СПЛАВЛЕНИХ ФРАГМЕНТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ «RAPID PROTOTYPING» .....89

Чемерис О.М.
КОЛИВАННЯ КРУГЛИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН .....98

Узунов О.В., Галецький О.С.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІБРИДНОГО ПОЗИЦІЙНОГО ПРИВОДУ .....106

Ковалев В.А.
ОПТИМИЗАЦИЯ СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЕРЕГОРОДОК НА ИНЕРЦИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРАХ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ .....111

Цисар М.О., Кривошея Ю.М., Шведов Л.К.
ВПЛИВ ТИСКУ ВУГЛЕЦЕВОГО ГАЗУ НА ТОПОГРАФІЮ ПОВЕРХНІ ГРАФЕНОВОГО ПОКРИТТЯ, СФОРМОВАНОГО НА ОКСИДІ КРЕМНІЮ .....118

Чайка Т.В., Дербасова Н.М. к.т.н., Гавриш В.М.
ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА И КОБАЛЬТА В РЕЗУЛЬТАТЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ ВОЛЬФРАМКОБАЛЬТОВЫХ ОТХОДОВ .....125

Баранов Г.А., Крюковская В.И., Марончук И.И.
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ ТИТАНА ИЗ ТИТАНОВОЙ ГУБКИ И ОТХОДОВ ТИТАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА БАКТЕРИАЛЬНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ .....131

Весков Е.В.
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЯ В БЕССЕТОЧНОМ МЕТОДЕ СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ .....136

Федориненко Д.Ю., Бойко С.В., Сапон С.П.
ТОЧНІСТЬ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ НА РЕГУЛЬОВАНИХ ГІДРОСТАТИЧНИХ ОПОРАХ .....145

Молтасов А. В., Клочков И. Н., Кныш В. В.
ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В НАХЛЁСТОЧНОМ СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И ИЗГИБЕ .....150

Гончарук О. О., Головко Л. Ф., Сороченко В. Г., Хагеризаде Мейсам
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО СПІКАННЯ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ АБРАЗИВНИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ .....158

Кліско А.В.
РЕЗУЛЬТАТИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ ФЛАНЦЯ ПРИ ШТАМПУВАННІ ОБКОЧУВАННЯМ З АКТИВНИМИ СИЛАМИ ТЕРТЯ .....166

Прохоренко Д.В., Яхно Б.О.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ БЕЗНАБОРНОЙ ПАНЕЛИ .....176

Яворовский В.Н., Корнийченко П.А., Надводнюк Д.Н.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРУБКИ КРУГЛЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА .....185

Клименко С. Ан., Рижов Ю. Е., Бурикін В. В., Манохін А. С.
ВПЛИВ ЗНОСОСТІЙКОГО ПОКРИТТЯ n-TiC/α-C НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ІЗ ПНТМ НА ОСНОВІ КНБ ......191

Яхно О.М., Гнатів Р.М.
ЗАЛЕЖНІСТЬ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ВІД ЗРОСТАННЯ ТИСКУ ПРИ НЕУСТАЛЕНОМУ РУСІ РІДИНИ В ТРУБОПРОВОДІ .....198

Данильчук Є.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРИВАЛОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ВОЛОКНИСТИХ СТРУКТУР ......203