Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 17 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3-616.31-76.29.55


Єщенко В.О.

НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна


ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БІОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КІСТОК КІНЦІВОК ТА ЩЕЛЕПИ ЛЮДИНИ З ПОШКОДЖЕННЯМИ


Ieshchenko V.

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


SIMULATION MODELING STRESS-STRAIN STATE OF BIOMECHANICAL SYSTEMS FOR LIMB BONES AND JAWS OF MAN WITH INJURIES

Стаття присвячена питанням імітаційного комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану біомеханічних систем людських кінцівок, суглобів та щелепи з пошкодженнями, елементами фіксації кісткових відламків та імплантатами. Розглянуті головні ідеї при постановці задач механіки орієнтованих на дослідження опороздатності біомеханічних об’єктів функціональним статичним і динамічним навантаженням. Розглянуті види напружень та опис механічних процесів у сполучених тілах біомеханічних систем (БС), визначення параметрів функціональності та розрахунки надійності і довговічності БС. Розроблена методика та алгоритм імітаційного математичного моделювання НДС БС, а також власне програмне забезпечення “Chitach” для дослідження розподілу контактних тисків.

Ключові слова: моделювання, напружено-деформований стан, біомеханіка, кістки людини з пошкодженнями

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Мандзюк Т. Огляд проблеми комп’ютерного моделювання біомеханічних систем у стоматології. / Т. Мандзюк, В. Вовк // – Вісник Львів, УН-ТУ, – 2008, вип. 14. С.105-122.
2. Зенкевич О.С. Метод конечных элементов в технике / О.С. Зенкевич. – М.: Мир, 1975. – 543с.
3. Coker E.G. A Treatise on Photoelasticity. / E.G. Coker, c. // Hardcover – January 1, 1957.
4. А. Д. Шварц. Биомеханика и окклюзия зубов. / Монография. 1994.
5. Kazemi M. Recent Advances in Computational Mechanics of the Human Knee Joint. / M.Kazemi,Y.Dabiri, L.P.Li. // Computational and Mathematical Methods in Medicine. Vol. 2013.
6. Маланчук В.О., Імітаційне комп’ютерне моделювання в щелепно-лицевій хірургії. / В.О. Маланчук, М.Г. Крищук, А.В. Копчак. // – К.: Видавничий дім «Асканія», 2013. 231с..
7. Korioth T.W.P. Modeling the mechanical behavior of the jaws and their related structures by finite element (FE) analysis./T.W.P. Korioth, A. Versluis. // – Critical Reviews in Oral Biology & Medicine. № 8(1), 1997 р., С. 90-104.
8. Chun-Li Lin. Biomechanical interactions in tooth–implant-supported fixed partial dentures with variations in the number of splinted teeth and connector type: a finite element analysis. / Chun-Li Lin, Jen-Chyan Wang, Wen-Jen Chang. // – Clin. Oral Impl. Res. 19, 2008 p., C. 107–117.

9. Бушманов А.В.. Проектирование фиксирующих устройств в травматологии на основе CAD/CAE/CAM-технологий. /Медицинская информатика. 2008, №1(15), С. 74-80.

10. Stańczyk, M. Thermal Problems in Biomechanics: From Soft Tissues to Orthopaedics / M. Stańczyk, J.J. Telega // Russian Journal of Biomechanics. – 2001. – Vol. 5, No. 4. – P. 30-75.
11. Кирюхин В.Ю., Задачи управления напряжениями в актуальных проблемах биомеханики. / В.Ю. Кирюхин, Ю.И. Няшин // Российский журнал биомеханики, 2005, том 9, № 4: 9-27.
12. Kayabasі O. Static, dynamic and fatigue behaviors of dental implant using finite element method. / Oguz Kayabasі, Emir Yuzbasıoglu, Fehmi Erzincanl // – Advances in Engineering Software. –2006, No. 37, С. 649–658
13. Крищук М.Г. Оцінка адекватності імітаційної моделі напружено-деформованого стану сегмента кінцівки з фіксацією перелому стержневим апаратом зовнішньої фіксації. / М.Г. Крищук, М.С. Шидловський, А.М. Лакша, В.О. Єщенко // Вісник НТУУ КПІ "Машинобудування", 2011 р. випуск 61 с.76-80.
14. Dorow C. Finite element simulation of in vivo tooth mobility in comparison with experimental results. / C. Dorow, J. Schneider, Franz G. Sander. //
15. Kawarizadeh A. Experimental and numerical determination of initial tooth mobility and material properties of the periodontal ligament in rat molar specimens. / A. Kawarizadeh, C. Bourauel, A. Jager. // – European Journal of Orthodontics. 2003, № 25, С.569–57.
16. Proos Kaarel A. Influence of Core Thickness on a Restored Crown of a First Premolar Using Finite Element Analysis./ Kaarel A. Proos, Michael V. Swain, Jim Ironside, Grant P. Steven // – The International Journal of Prosthodontics. – 2003, Vol 16, № 5, C. 474-480.
17. Schwartz-Dabney C.L. Variations in Cortical Material Properties Throughout the Human Dentate Mandible. / C.L. Schwartz- Dabney, P.C. Dechow // – American journal of physical anthropology. – 2003, C. 252–277.
18. http://uk.wikipedia.org/wiki/Закон_Амонтона_—_Кулона
19. Маланчук В.О. Імітаційне комп’ютерне моделювання в щелепно-лицевій хірургії. / В.О. Маланчук, М.Г. Крищук, А.В. Копчак. // – К.: Видавничий дім «Асканія», 2013. C. 169-174.
20. http://www.fujifilm.com/products/prescale/
21. Kryshchuk N.G. Computer modelling of patellar instability in association with trochea dysplasia. / Kryshchuk N.G. Buryanov A., Lykhodii V., Ieshchenko V.O. // “Вісник НТУУ “КПІ”. Машинобудування, 2013, вип. 67, C. 61-67.
22. Авторське свідотство: компьютерна програма для аналізу розшифровки та кількісного представлення величин оклюзійних навантажень на оклюзіограмах, відображених на полях тиску вимірювальної плівки fuji prescale pressure messuring system (fuji photo film co., ltd., tokyo, japan). В.О. Єщенко, М.Г. Крищук, П.В. Леоненко, Г.П. Леоненко. А.с. 49228 Україна. - № 49485; заявл. 14.03.2012; зареєстр.18.05.2012.
23. Леоненко П.В. Скінчено-елементний аналіз імітаційної трьохвимірної моделі біомеханічної системи «кісткова тканина - дентальний імплантат – супраконструкція». / П.В. Леоненко, В.О. Єщенко. // – Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. – 2012. - №65. – C. 105-109.

  alt.pdf