Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 37 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3

Голуб В.П., д.т.н., проф.

Институт механики им. С.П.Тимошенко НАН Украины, г. Киев, Украина

МОДЕЛИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ НАГРУЖЕНИИ ЦИКЛИЧЕСКИМ РАСТЯЖЕНИЕМ-СЖАТИЕМ И ЦИКЛИЧЕСКИМ КРУЧЕНИЕМ


Golub V.
Institute of Mechanics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

MODELS OF ULTIMATE STATE UNDER COMBINED LOADING WITH CYCLIC TENSION-COMPRESSION AND CYCLIC TORSION

Анотація. Запропоновано точний та наближені варіанти моделей граничного стану ізотропних металевих матеріалів за умов комбінованого навантаження циклічним розтягом-стиском та циклічним скрученням. В точних моделях зв’язок між граничними амплітудами нормальних та дотичних напружень задається степеневими трансцендентними функціями.
Наближені варіанти моделей отримано із точних шляхом розкладу трансцендентних функцій в ряд та утримання в розкладі двох та трьох членів ряду. Моделі апробовано експериментально на задачах розрахунку граничного стану суцільних призматичних зразків та тонкостінних трубчатих зразків. Дається порівняння моделей граничного стану що запропоновано із моделями, які побудовано виходячи із класичних критеріїв руйнування.

 

Ключові слова: суцільні циліндричні зразки, тонкостінні трубчасті зразки, двовісне комбіноване навантаження, циклічний  розтяг-стиск, циклічне кручення, руйнування внаслідок втоми, моделі граничного стану, класичні критерії руйнування