Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 27 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 614.842.615


Стась С.В., к.т.н., доц.
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

РЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ ДОБАВОК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПІНОУТВОРЕННЯ


Stas S.
Fire Safety Academy named after Chornobyl Heroes, Tcherkasy, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

RHEOLOGICAL PECULIARITIES OF SURFACTANTS ADDITIVES USED TO FOAMING

Анотація . У разі використання поверхнево- активних речовин для отримання розчинів , застосовуваних у системах автоматичного пожежогасіння , рішення рівнянь руху рідин при розрахунку характеристик потоків нерозривно пов'язане з урахуванням реологічних властивостей добавок , використовуваних як піноутворювачів . У зв'язку з цим , актуальними є питання вирішення завдань ефективного використання реологічних особливостей розчинів зазначеного типу , а також факторів , що впливають на них. Робота присвячена зазначених питань , наведені результати проведених віскозіметріческіх досліджень полімерних добавок певної концентрації , що застосовуються у практиці пожежогасіння . В результаті досліджень отримані реологічні криві , зроблена їх обробка , яка дала
можливість знайти відповідні їм реологічні закони. Дані наведених реологічних досліджень використовувалися при визначенні втрат енергії і при розрахунках пожежних стволів з ​​різною формою поперечного перетину.


Ключові слова: реологія , поверхнево -активні добавки , концентрація , втрати енергії

Бібліографічний список використаної літератури


1. Шкарабура М.Г., Стась С.В., Деревинський Д.В. Реологічні особливості розчинів з поверхнево-активними речовинами, що використовуються для ліквідації горіння/ Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение, 2004 - №45. – С.152-154.
2. Титков В.И. Из истории развития средств пожаротушения/ Пожаровзрывобезопасность. № 2, 1993 – М.: - С. 51-56.
3. Абрамзон А.А. "Поверхностно-активные вещества: Свойства и применение". - Л.: Химия, 1981. – 305 с.
4. Тихомиров В.К. Пены. Теорія и практика их получения и разрушения. – М.: Химия, 1975. – 264 с.
5. Казаков М.В., Петров И.И., Реутт В.Ч. Средства и способы тушения пломени горючих жидкостей. – М.: Стройиздат, 1977. -112 с.
6. Шароварников А.Ф. Противопожарные пены. Состав, свойства, применение. – М.: Знак, 2000. – 464 с.
7. Неорганические соли в составе пенообразователей / Д.Г. Билкун, В.В. Пешков // Пожаротушение: Сб. науч. тр / ВНИИПО МВД СССР. – Віп. 4, 1985. – С. 87-92.
8. Корольченко А.Я., Шароварников С.А. Огнетушащая эффективность фторсинтетических пенообразователей с полимерным компонентом при тушении смесевых топлив // Пожаровзрывобезопасность. № 3, 1997 – М.: - С. 48-51.
9. Огнетушащая эффективность биологически мягкого пенообразователя / Е.И. Монтаев, А.В. Углов, С.С Воевода, С.Е. Тимофеев // Транспорт и хранение нефтепродуктов: Сб. науч. тр. – М.: ЦНИИТЭНефтехимии, 1996., вып. 8-9;
10. Огнетушащая эффективность пены низкой кратности из пленкообразующего пенообразователя, подаваемой подслой продукта / А.И. Бычков, В.В. Гришин, В.П. Аксенов, В.И. Росляков // Теоретические и экспериментальные вопросы автоматического пожаротушения: Сб. науч. тр. / ВНИИПО МВД СССР. - 1987. – С.32-43.
11. Теоретические и экспериментальные основы метода расчета критической интенсивности подачи пены / И.Ф. Безродный, А.И. Бычков, В.А. Козлов, В.Ч. Реутт. // Теоретические и экспериментальные вопросы пожаротушения: Сб. науч.тр. / М.: ВНИИПО, 1982. – С. 5-8

pdf button.pdf