Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 39 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3

 

Бабенко¹ А.Е., д.т.н., проф., Лавренко¹ Я.І. , асп., Штракельян² Й., д.т.н., проф.
1 - НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ ,Україна; 2 - Отто-фон-Герике Університет Магдебурга, Німеччина

ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ЛАБОРАТОРНОЇ ЦЕНТРИФУГИ ЯК БАГАТОМАСОВОЇ СИСТЕМИ

 

Babenko¹ A., Lavrenko¹ Ia., Strackeljan² J.
1 - National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ), 2 - Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany, ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

INVESTIGATION OF LABORATORY CENTRIFUGE MOTION AS MULTIBODY SYSTEM

 

Визначені динамічні характеристики лабораторної центрифуги з врахуванням її конструктивних особливостей, які полягають в тому, що вона являється багатомасовою системою закріпленою на пружних опорах. Показана відмінність від попередніх широко відомих підходів, в яких центрифуга розглядається як одномасова конструкція і не враховуються конструктивні особливості закріплення. Для дослідження її руху використані рівняння Лагранжа другого роду. Одержані диференціальні рівняння руху і визначені особливості руху центрифуги.

Ключові слова: лабораторна центрифуга, ротор, рівняння руху.

 

Бібліографічний список використаної літератури
1. Нестеренко В.П. Автоматическая балансировка роторов проборов и машин со многими степенями свободы / В.П. Нестеренко. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1985. – 84 с.
2. Філімоніхін Г.Б. Зрівноваження і віброзахист роторів авто балансирами з твердими коригувальними вантажами / Г.Б. Філімоніхін. – Кіровоград: КНТУ, 2004. – 352с.
3. Лурье А.И. Аналитическая механика. М., 1961. – 824с.
4. Арнольд В.И. Математические методы классической механики. М., «Наука», 1974. – 431с.
5. Гусаров А.А. Автоматическая балансировка роторов машин. – М.: Наука, 1979. – 306с.
6. Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Куренков М.М. Вплив гіроскопічних ефектів на коливання валу центрифуги. // Вісник НТУУ “КПІ”, Машинобудування. — К.: НТУУ “КПІ”. - 2013 . — Вып. 65 – с. 166-174

 

pdf button.pdf